Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

43 rmi buitenzijde 2De dichtst wonende parochianen van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle zijn ontegensprekelijk de bewoners van het WZC Milsenhof.

In het precoronatijdperk kwamen een aantal bewoners trouw naar de zondagsviering. De ene nog zelfstandig, de andere werd met de rolstoel opgehaald door iemand van ons team.

Maar ruim 30 bewoners rollend naar de kerk brengen tegen de deadline van 10 u…dat is te hoog gegrepen. Vele jaren geleden is daarvoor een waardevolle oplossing gevonden: het communieteam. Elke zondag deden we beurtelings onze ‘ronde’ . Het was veel meer dan gewoon ‘ de communie brengen’. Samen een stukje van de viering volgen op de TV, samen bidden, luisteren naar verhalen uit een ontroerend ver verleden of eventjes babbelen over het wel en wee van de wereld buiten het Milsenhof. Gaandeweg leerden we elkaar goed kennen en werden we vrienden. Een bezoek aan Milsenhof is telkens weer een zalige zondag, een zalige hoogdag! Het doet zowel ons als de bewoners enorm veel deugd, omdat het over delen gaat : delen van een geloofsmoment, delen van vriendschap en warme aandacht.

In de periode van Pasen, Kerstmis, Allerheiligen,…organiseerden we voor iedereen gebedsvieringen. Opgeluisterd door de koren van OLV-o/d- Dijle of De Lage Drempel werden ze echt feestelijk. De mensen waren er ons heel dankbaar om....
En toen was er corona, dat de deur van Milsenhof letterlijk barricadeerde.

 

 

Maar dat heeft ons niet tegengehouden om te zoeken naar een andere manier om verbonden te blijven, want dat is levensnoodzakelijk, zo is gebleken.

We willen de bewoners, die ons zeer ter harte gaan, niet in de steek laten.

Daarom zijn we gestart met het wekelijks doorsturen van een gebed, een bezinnende tekst rond het evangelie, een mooi gedicht of verhaal,… telkens ingeleid door een bemoedigend woord. Ieder doet het op zijn eigen manier, zo heeft het iets persoonlijks naar de mensen toe. We laten hen voelen dat ze nog steeds even belangrijk en geliefd zijn.

En toen kwam er nog een tweede project van drie enthousiaste vrouwen uit de parochie: op zelfgemaakte postkaartjes schreven zij liefdevolle wensen naar de bewoners. Elk schakeltje van verbondenheid is zo waardevol !

Wie zin heeft om mee te schrijven of later – als alles weer veilig kan – mee ‘ op ronde’ te gaan, van harte welkom in ons communieteam!

Contactpersoon : Anneke Vanovermeire : 0474 / 67 34 18

Cécile, Clemence, Gerda, Lieve, Mia en anneke