Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

 T4493a21 “Gaan we vóór de mis vanavond nog een balletje trappen op de koer van de parochieschool?”
Zo begint de rijke traditie van wat we vandaag kennen als Jeugdbeweging Jamaswapi. We schrijven 1961 en deze misdienaars kunnen niet vermoeden waartoe hun onschuldig matchke voetbal zal leiden.
Een jaar later wordt het eerste zomerkamp georganiseerd en zo ontpopt deze spontaan gegroeide bende zich stilletjes aan tot de parochiejeugdgroep van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. Vanaf 1972 doen de meisjes hun intrede. Een unicum voor die tijd en vanaf dat moment kunnen we met recht en rede zeggen dat iederéén welkom is in onze groep. Nog steeds geen loze woorden!


De jaren zeventig krioelen van de nieuwigheden. In 1974 dragen Jan, Marc, Swa en Piet de naam van hun beruchte discobar maar wat graag over aan hun favoriete jeugdbeweging. Jamaswapi is geboren: Alleluja Allo! Naast sport en spel loopt het knutselatelier als een trein en de zomerkampen puilen uit van de enthousiaste kinderen. Toch denken vele Mechelaars bij de naam Jamaswapi niet direct aan een jeugdbeweging.
Vreemd? Nee hoor! De kans is namelijk groot dat ze ooit hebben gesport in één van onze talrijke ploegen. Minivoetbal, voetbal, volleybal, darts, pingpong,… noem maar op. Aan initiatief geen gebrek. Alles met één doel: recreatieve activiteiten organiseren zodat iedereen kan meedoen.
Om onze geschiedenis overzichtelijk weer te geven zetten we vanaf zondag 22 mei onze tentoonstelling op in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de Dijle. De tentoonstelling bevat de verschillende bouwstenen van Jamaswapi, zet de tijdslijn van kampen sinds 1961 even op een rijtje en toont hoe een groep misdienaars uitgroeit tot een bloeiende jeugdbeweging. Dit met werken van o.a. Piet Claes en de creatieve handen van leiding, oud-leiding en kinderen.
Kinderen zijn de toekomst, zeker in een parochie! Daarom houdt Jamaswapi op zondag 29 mei om 10.00 u.  een dankviering ter ere voor haar vijftigjarig bestaan. Na deze viering kan u nog genieten van de tentoonstelling.
Iedereen welkom!
(Michel)