Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

 

 

Malle2Malle3

Het evangelie van Jezus met de blinde, die beter zag dan farizeeën en schriftgeleerden, stond centraal. Dan was er koffie, en een wandeling over het abdijcomplex, waaraan een aantal gastverblijven worden toegevoegd. We zagen er de kippenfarm en een grote koeienstal met plaats voor 500 stuks vee. Natuurlijk sloegen we de brouwerij niet over. Guerric, die ons steeds vergezelde, gaf deskundige uitleg over het bereidingsproces. Zo leerden wij dat Westvleterse trappist zeker ook een goed bier is, maar vanwege zijn zoetere smaak vooral in Amerika geliefd is. Het Westmalse bier is beter voor de Europese tong! Dat konden we vaststellen bij de lunch tegenover de abdij.

Aansluitend kregen we een prachtige inleiding van pater Guerric over het onstaan van het monnikenwezen, de geschiedenis van de Trappisten, en de grote thema’s van het kloosterleven. Guerric is ook de schrijver van het boekje over de ‘Abdij Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart van Westmalle’ dat wij vers van de pers mochten ontvangen. Het doel van de cisterciensers, de kloosterorde die zijn naam ontleent aan het Franse Citeaux, en waarvan de Trappisten deel uitmaken, is het herscheppen van de woestenij in een paradijs, in de natuur, maar ook in jezelf. Eenzaamheid, stabiliteit, gebed, en de ‘lectio divina’ van teksten van en over God, staan centraal in het leven van deze orde. Stabiliteit betekent naast het zoeken van een balans ook het zich zo min mogelijk verplaatsen, en het zich richten op de contemplatie, de aanschouwing van God. Interessant was ook te horen dat je, zodra je je plaatst in de Christelijke traditie, alle ruimte hebt om je eigen weg te gaan: iets wat de Trappisten steeds hebben gezocht.

Malle4Malle7Malle8