Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Kerk… voor mensen, bij mensen, van mensen….
einde, of terugkeer naar de bron ?
(een historische Westerse benadering)
Lezing door Juliaan Vandekerkhove, kerkhistoricus
op donderdag 23 mei 2013 om 20 uur
in de Kloosterzaal van Hanswijk, Raghenoplein 2 te 2800 Mechelen.


Jezus Christus   …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2013
een levenslijn met vele wendingen en schakeringen
313  *************************************** (invloed) **************************************  1960

380 -------------------------------------- (macht)--------------------------------------1795

1300


De volgelingen van Jezus Christus vormen een gemeenschap van mensen, met een eigen beleving, eigen leiders; openheid naar de heidenen toe, collegiale aanpak en oplossing van conflicten; evenwichtige houding tegenover de Staat. Een kwetsbare minderheid; met nood aan aansporingen om trouw te blijven aan de boodschap van Jezus en aan de liefde onder elkaar…. Een gemeenschap  van mensen.

Kopie__van_4493a52Kopie__van_4493b52Op 13 december 2012 rondde Juliaan Vandekerkhove (foto) zijn lezingenreeks over het Concilie Vaticanum II af. Hij hield een gedreven betoog over, wat hij noemde, ‘de uitlopers en de terugslag’ van dit Concilie. De teksten dien het Concilie heeft opgeleverd zijn niet steeds duidelijk, en geven dus ruimte voor interpretatie. In veel gevallen is die ruimte gebruikt om de klok terug te draaien. Zo stelde Paus Benedictus XVI onlangs dat het Concilie de leer over de sacramenten en over de erfzonde bevestigde, die in de zestiende eeuw op het Concilie van Trente was vastgelegd...
Maar het belangrijkste werk in dit opzicht werd gedaan op de buitengewone bisschoppensynode van 1985, dus 20 jaar na het Concilie.

Op de donderdagen 8 en 29 november en 13 december 2012, telkens om 20.00 u, zal Juliaan Vandekerkhove, kerkhistoricus, provinciaal van de paters Picpussen en vrijwilliger-voorganger in de gemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, in de kloosterzaal van de Hanswijkkerk spreken over de aanloop naar en de inhoud en erfenis van het Concilie. Dat werd nu vijftig jaar geleden in het Vaticaan gehouden. Juliaan is een bevoorrecht getuige, omdat hij als jonge pater picpus en student in Rome, het Concilie mocht meemaken. Als kerkhistoricus heeft hij ook een duidelijke visie op wat daar gebeurde, en wat men deed met de afspraken die op het Concilie werden gemaakt. In het hier volgende gesprek met Juliaan gaat hij er nader op in.

Vraag : “50 jaar geleden werd het Concilie gehouden, en dat was voor het eerst na meer dan 90 jaar. Ik meen dat de bisschoppen in 1965 bij het afsluiten van het Concilie van plan waren meer frequent een Concilie te houden om een breder draagvlak te krijgen voor Kerkbesluiten dan alleen de Paus. Vandaag horen we dat het riskant zou zijn om opnieuw een Concilie te houden. Wat is jouw visie hierop?”

Kopie__van_4493h43Op 12 oktober 2012 bracht de Gentse dominicaan en theoloog Bernard de Cock een zeer gewaardeerd bezoek aan Mechelen. Hij was uitgenodigd door de parochieploeg van O.-L.-Vrouwover -de-Dijle. Bernard is docent aan het Lemmensinstituut, en is ook cantor en bezieler van de Dominicusgemeenschap in Gent. In de namiddag sprak Bernard voor een besloten gezelschap van een twintigtal vertegenwoordigers van de Mechelse federatie en parochieploegen in Mechelen aan de Dijle, Mechelen-Zuid en Willebroek over de levende geloofsgemeenschap als toekomst voor ons samen-kerk-zijn. Hij maakte daar grote indruk met zijn visionaire betoog.

’s Avonds sprak hij voor een breder publiek in de O.-L.-Vrouw-over-de-Dijlekerk over de bijzondere plaats van de muziek bij onze vieringen. Daarover volgt een impressie van een deelneemster.

Onstilbare tonen op zomaar een Vrijdagavond…

Winderig was het, herfst-guur, toen ik vrijdagavond 12 oktober naar de Onze Lieve Vrouwe over de Dijle fietste om er te luisteren

Vaticanum II (1962-1965), vernieuwing of vernieling... ?
Drie avondlezingen door Juliaan Vandekerkhove, kerkhistoricus,
op 8 november, 29 november en 13 december 2012.

Op 11 oktober 2012 is het 50 jaar geleden dat het Tweede Vaticaans Concilie door Paus Johannes XXIII geopend werd en heel wat verwachtingen opriep. In drie avondlezingen bekeek Juliaan Vandekerkhove, kerkhistoricus, de aanloop, de inhoud en de erfenis van het Concilie.

Je leest er ook alles over in het interview met Juliaan Vandekerkhove op deze website.