Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Op 22 oktober 2015 hield, in het kader van de Dijlelezingen, palliatief arts en jezuïet Marc Desmet een seminarie rond euthanasie. Met het veertigtal aandachtige toehoorders, was de zaal in het gebouw De Noker meer dan gevuld. De vragen die aan de orde kwamen déden er dan ook toe. Ze raakten ons eigen leven. Een leven dat in het algemeen zo heel anders verloopt dan dat van onze (groot)- ouders. We zijn gezonder, eten beter, sporten meer. En daardoor worden we steeds ouder. Maar die medaille heeft een keerzijde. Aan dat langere, betere leven, is in het algemeen ook een langere fase van ziek zijn en sterven verbonden. Veel later dan vroeger, maar ook, veel langer dan vroeger, wordt men met lichamelijk lijden geconfronteerd. Op zich al moeilijk genoeg om te verwerken. En te meer wanneer de zieke daardoor zichzelf - zelfs als er nog géén ondragelijk lichamelijk lijden is, maar alleen de angst daarvoor - als last gaat zien voor zijn omgeving, voor de maatschappij. Zodat hij als uiterste consequentie alleen nog de uitweg ziet van euthanasie. Iets wat vaker voorkomt dan men zou verwachten. Dat mag ons tot nadenken zetten. En ons aansporen ons ouder worden en langer lichamelijk lijden misschien minder als probleem te zien, dan als uitdaging.

Wat betekent het voor ons, zelf nog niet oude, zieke mens, dat er in onze maatschappij mensen zijn die vrezen de ander tot last te zijn? Aanvaarden wij dit, of moeten wij dit niet willen? Omdat wij, zeker als Christengemeenschap, in verbondenheid met ‘de ander’ willen leven? Moeten wij onszelf en elkaar dàt dan niet in de eerste plaats leren? Dat we elkaar tot last mógen zijn, dat er trouwens altijd een last is die we elkaar te dragen geven, ook als er ‘euthanasie’ wordt gevraagd! Wat te denken van de last die de dokter te dragen heeft, die de beslissing moet nemen en uitvoeren? Of de naaste omgeving, die moet leven met de wetenschap van euthanasie bij een dierbare? Verbondenheid is misschien wel waar deze nieuwe situatie van ‘langer lichamelijk lijden’ bij uitstek om vraagt. Iets wat palliatieve zorg kan en durft geven. Het weten dat we waardig mogen sterven. In verbinding met onze omgeving, die daar tijd en ruimte voor biedt. Dan mag dikwijls ervaren worden hoe ook de stervende zelf die verbondenheid geeft. Aan wie stil en aandachtig getuigen mogen zijn van het heen gaan: familieleden, vrienden, verzorgenden. Zelfs kan, in waardigheid overlegd en toegepast, en ook eventueel samen gaand met palliatieve zorg, euthanasie die verbondenheid geven.  Als er ondragelijk lijden is en de behandelend arts, de naasten, er maar vrede mee kunnen hebben, ermee kunnen ‘leven’. ‘Er is veel ethiek, ook in het ongeoorloofde’.

Euthanasie mag een zwaar verhaal zijn, een zwart-wit verhaal is het zeker niet. Marc Desmet hield ons een middag lang ‘vast’ met zijn boeiend seminarie. Dat ons allen een impuls heeft gegeven tot genuanceerder nadenken over dit moeilijke onderwerp.
Ook de avondlezing van Marc Desmet boeide een volle zaal in de Contourkapel.
Mirjam

Boeve 220Theoloog en grote baas van het Vlaams Katholiek Onderwijs Lieven Boeve spreekt op vrijdag 12 juni 2015 in Mechelen. Zijn lezing zal gaan over hoe wij, in dialoog met de wereld, ons meer bewust kunnen worden van onze katholieke eigenheid.

Zoveel is duidelijk, de wereld van nu heeft het niet zo op met de katholieke theoloog. Nog maar een klein plekje is er voor hem gereserveerd, ‘t zij in universiteit, kerk of samenleving. Wat nu te doen, door die berooide godgeleerde? In het defensief gaan? Zich, misschien geërgerd, toch maar bij de harde feiten neerleggen, en gelaten zijn bescheiden plaats innemen? Of eerder ontspannen ermee omgaan, zelfbewust?

Professor theologie aan KU Leuven Lieven Boeve (°1966) – sinds 1 september 2014 directeur-generaal van het katholieke onderwijs in Vlaanderen- kiest alvast overtuigd om op het kruispunt te gaan staan tussen universiteit (en nu ook onderwijs), kerk en samenleving. “Rechtop, ons steeds bewust van eigen kracht, én eigen taak: nadenken over de geloofwaardigheid van het geloof; hélpen nadenken ook. Want dit geldt bovenal: laat ons die nieuwe samenleving, hoe pluriform, hoe seculier ook, niet als vijand zien, maar steeds de dialoog met de ander durven aangaan. Als kinderen van een God, die in Zijn openbaring voortdurend de dialoog aangaat met de mens.”    

De Lieve-Vrouweparochie, CCV Vlaams-Brabant en de hogeschool Thomas More organiseren zo voor de derde keer op rij een ‘Dijlelezing’ met een onderwerp op het snijpunt tussen geloof en samenleving.
Prof. Boeve geeft op vrijdag 12 juni een namiddagsessie in seminarievorm (16 u - 18 u) in Thomas More - Campus Kruidtuin, Lange Ridderstraat 44, Mechelen (parking op Zandpoortvest) | € 8,00 (inclusief koffie/thee). Deuren om 15.30 u.; voor deze sessie leest u het best op voorhand hoofdstuk 1 van deel 1 uit zijn boek ‘Theologie in dialoog’. Dit boek is o.a. te bestellen in De Peerle, Varkensstraat 6 in Mechelen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om 20 u. geeft hij zijn avondlezing in Thomas More - Campus De Vest, Zandpoortvest 60, Mechelen | € 10,00 (inclusief receptie achteraf). Deuren om 19.30 u. Iedereen is van harte welkom.
Inlichtingen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; www.ccv.be/vlaams-brabant; tel. 015-298453.

foto Didier VanderslyckeOp vrijdag 12 december 2014 komt priester Didier Vanderslycke naar Mechelen. Hij zal dan tweemaal een inleiding verzorgen over ‘De zorg voor de zwakken in een stedelijke omgeving’. Hij doet dat in het kader van de ‘Dijlelezingen’, een gezamenlijk initiatief van onze Lieve-Vrouweparochie en CCV Vlaams-Brabant, waarbij lezingen worden aangeboden met onderwerpen op het snijpunt tussen geloof en samenleving.

Didier Vanderslycke is nationaal secretaris van ORBIT (voorheen KMS – Kerkwerk Multicultureel Samenleven).
Hij spreekt in de namiddag om15.00 u. (deuren vanaf 14.30 u.) in het Calefact, Hoviusstraat 1 in Mechelen, en medewerkers van het Calefact en het Koraalhuis Mechelen zullen aansluitend een getuigenis geven.
’s Avonds houdt hij een lezing om 20.00 u. (deuren vanaf 19.30 uur) in de Brouwerij Het Anker, Guido Gezellelaan 49, 2800 Mechelen
Vooraf aanmelden is verplicht (beperkt aantal plaatsen). Geef duidelijk aan voor welke onderdelen u komt. Ter bevestiging ontvangt u een persoonlijke uitnodiging. De deelnameprijs is een vrije bijdrage ten voordele voor het huis voor winteropvang ‘Calefact’.

Inlichtingen & inschrijvingen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; tel. 015-29 84 53. Zie ook www.ccv.be/vlaams-brabant.
Wij bevelen deze lezingen van harte bij u aan.

Meijer Fik fotoOp vrijdag 20 juni 2014 komt Prof. Dr. Fik Meijer, emeritus-hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, naar Mechelen. Meijer is een groot kenner van de klassieke oudheid. Hij heeft een groot aantal boeken gepubliceerd over die tijd, en treedt met grote regelmaat op als spreker over dit onderwerp.
In 2012 schreef hij het boek ‘Paulus, een leven tussen Jeruzalem en Rome’. Dat boek werd een groot succes, omdat Meijer de persoon Paulus beschrijft tegen de achtergrond van de Joodse en Grieks- Romeinse wereld waarin hij leefde. In dit boek doorbreekt Fik Meijer een aantal clichés over Paulus, zoals het idee dat hij op de meeste plaatsen die hij bezocht met open armen werd ontvangen, en dat hij gemakkelijk vele bekeringen maakte.
Bijzonder interessant is de visie die Meijer heeft op Paulus’ verhouding met de Joodse wereld, waaruit hij voortkwam, en zijn kijk op de vrouw. Die is volgens Meijer veel minder negatief dan in zijn brieven soms tot uiting komt.

Een ontmoeting met theoloog Bert Roebben op 4 oktober 2013: een aanloop !

In onze gemeenschap mogen wij gelukkig tal van jongeren verwelkomen in onze vieringen. Jong zijn en geloven is een hele uitdaging. Voor ouders en grootouders betekent dit evenzeer een uitdaging om ze in onze gemeenschap, in ons gezin of familie een warme gelovige plek te geven. Maar er rijzen heel wat vragen rond ‘jong gelovig zijn”, zowel bij de jongeren als bij de ‘ouderen’. Vandaar dat we ons willen laten inspireren.