Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

L4550a02Palmzondag 1956. Het door Bob Peeraer en Fil Denteneer pas opgerichte knapenkoor treedt voor de eerste maal op in de kerk van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle. Dat is 60 jaar geleden en dat wordt gevierd. Men begon er zondag 17 januari aan met om 10.00 u. een dankviering, waaraan de drie koorafdelingen deelnemen; zaterdag 23 april een profaan concert; zaterdag 25 juni een BBQ in Weyneshof te Peulis; zondag 13 november een religieus concert met orkest in onze kerk en in de loop van het feestjaar verschijnt ook het derde deel van het koorboek 1995-2015. Een hele brok.

De twee doelstellingen die stichter Bob Peeraer voor ogen had toen hij het koor oprichtte: elke zondag de eucharistieviering op muzikaal en liturgisch verantwoorde wijze opluisteren en elk jaar met de jongeren op kamp gaan, doen het nog altijd. Maar het koor is in de loop van die 60 jaar ook geëvolueerd naar een concertkoor, dat de zondagmis trouw blijft maar ook een reputatie heeft opgebouwd in het concertleven.

Kristel Verpoten, die in op 1 januari 2006 dirigent werd van Vokalis, zegt het zo: “Het koor heeft een verleden van 60 jaar waar het terecht fier mag op zijn maar ik hoop dat we vooral een koor willen zijn dat naar de toekomst wil kijken en niet blijft vasthangen in het verleden.

Projecten zoals we gedaan hebben met de VRT Bigband, Sacred Concert van Duke Ellington, en meewerken aan de wereldcreatie ‘Visioni ed Estasi’ van Wim Henderickx passen in deze nieuwe 4550b02

visie op koorzang. Het programma van het profaan concert dat we in april uitvoeren, met o.a. koorzettingen gecomponeerd door Georges Shearing op teksten van William Shakespeare, ligt in de lijn die we met het koor willen aanhouden”.

Boeiend houden
Wim Vermost, voorzitter en een professionele crack die op het vlak van geluid- en film al jaren het verlengstuk is van wat Bob Peeraer realiseerde met kampfilms en opnames, weet dat het niet evident is om het koor boeiend te houden. “Momenteel telt het koor nog altijd rond de honderd leden. Het kinderkoor, Kolor, bestaat uit een dertig zangertjes, bij de jongeren, Koraal, zijn dat er vijftien. Vokalis, het volwassenkoor telt vijftig zangers. Dat Vokalis bij het jongste koortornooi van de provincie Antwerpen promoveerde van de reeks ‘uitmuntendheid’ naar ‘ere-klasse geeft aan dat we kwaliteit brengen. Maar we mogen niet stilstaan. We hebben met Kristel en Wannes Vanderhoeven professionele muzikanten die de lijnen uitzetten voor zangers van 18 tot 77 jaar. Je moet al eens van genre veranderen omdat we jonge mensen willen blijven aantrekken”.

Cement
Het woord ‘kamp’ is al gevallen. “In 1957 was er een eerste ééndagstocht met de fiets naar Lichtaart” zegt Bob Peeraer. “Een jaar later, zomer ’58 , werden voor de eerste keer de tenten opgeslagen in Merksplas. Het eerste van een reeks die, zonder onderbreking, nog altijd loopt. Ik zeg altijd dat dit het cement is van het koor”.  

Kerkkoor.

4550c024550d02Anno 2016 mag de vraag gesteld worden of het op termijn vol te houden is om elke zondag op muzikaal en liturgisch verantwoorde wijze de mis in de eigen kerk op te luisteren. Kristel Verpoten: “Ik denk dat het heel moeilijk gaat worden om elke week een voldoende groot koor te kunnen garanderen. Bij heel wat koorleden is de wil wel aanwezig om op post te zijn, maar we merken toch dat het ieder jaar moeilijker wordt om, vooral de jongere zangers, te mobiliseren om daar wekelijks aanwezig te zijn. De steun die het koor geniet bij de verantwoordelijken van de parochie, is daarbij heel belangrijk”. De zestigste verjaardag van het koor moet de aanzet zijn om met veel enthousiasme en inzet verder te doen. De gemeenschap van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle rekent daarop.
(Frans Teughels)

 

 

 Bijschriften bij de foto's: Een beeld van ongeveer 60 jaar geleden: de stichters van het knapenkoor, Bob Peeraer en Fil Denteneer met de jonge Paul Roelens op weg naar een concert. © Bob Peeraer - Kristel Verpoten werd op 1 januari 2006 dirigent van Vokalis, de volwassenen van het O.L.Vrouwkoor. Die tien jaar mogen ook gevierd worden. - Samen met Kristel Verpoten zet organist Wannes Vanderhoeven de muzikale lijnen uit van het O.L.Vrouwkoor. ©Johan Lenaerts

DSC 6921