Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

DSC 6921

Zondag 17 januari 2016 opende het Onze-Lieve-Vrouwkoor zijn feestjaar voor het 60 jaar bestaan met een dankviering in een volle kerk van O. L. Vrouw o/d Dijle. Voorganger was Bob Peeraer, de stichter en vele jaren de dirigent en bezieler van het koor. Hij koos als thema voor de viering “Breken en delen. Danken en zingen”. Vele oud-koorleden waren van ver en dichtbij gekomen om er even, samen met de gemeenschap van O.L. Vrouw o/d Dijle, terug bij te zijn, in dankbaarheid om wat het koor voor hen betekende.

Bij het begin van de viering sprak Wim Vermost, de huidige voorzitter van het koor zijn blijheid uit om met zovelen 60 jaar O.L. Vrouwkoor te vieren.

In zijn homilie herinnerde Bob Peeraer eraan hoe hij in 1956, samen met Fil Denteneer, organist het knapenkoor oprichtte. “Doorheen de jaren heeft het koor allerlei vormen aangenomen. Maar het is vooral trouw gebleven aan de allereerste opgave: het bezielen en ondersteunen van onze wekelijkse samenkomsten.” Bob dankte ook al de dirigenten en organisten die doorheen de jaren het koor begeleidden. “Ook de kampen waren voor mij zeer belangrijk. Het samen op vakantie gaan was en is voor mij altijd een sterk bindmiddel  gebleven. Velen van de oud-koorleden die hier vandaag aanwezig zijn, hebben daar nog boeiende herinneringen aan over gehouden.

”De evangelietekst die Bob voor deze viering gekozen heeft, is voor hem altijd zowat een leidraad geweest: “De sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de sabbat”; zo zijn de mensen er niet voor de kerk, voor het instituut, in functie van de top. “Hier zijn zovele mannen en vrouwen, met een grote verscheidenheid van gaven en talenten, die deze graag ten dienste willen stellen tot opbouw van het geheel. Als in een gemeenschap velen zorg dragen voor hun medemensen, zieken ondersteunen, kinderen en jongeren begeleiden, uitgestotenen weer opnemen, dan zit daar zeker iemand tussen die kan geroepen worden.”

Bob sprak zijn vertrouwen uit in de toekomst die we samen met de grote Lieve-Vrouweparochie voorbereiden, een toekomst die enigszins anders zal zijn. De laatste tijd voelt Bob meer en meer dat hij ooit bij de bevrijding werd neer geschoten. Daarom zei hij: “Bij mijn afscheid als pastoor van de parochie, heb ik er bewust voor gekozen om hier tussen de mensen van onze gemeenschap te blijven wonen. Ik ben daar zeer dankbaar voor. Ik ben ervan overtuigd dat nu het moment gekomen is om nog meer uit handen te geven. We hopen vooral dat onze  pastoor Jan Arnalsteen voldoende hersteld geraakt, zodat we deze minzame man nog meerdere jaren met voldoende gezondheid als grote bezieler in ons midden mogen weten.”

En Bob eindigde met een tekst die hij van twee oud-koorleden als een ode aan ’t O.-L.-Vrouwkoor, heeft ontvangen:  ‘Hou van het leven, ’t is jou gegeven als geschenk, maar bedenk, ‘t is gegeven voor je medemens’; een  tekst uit een oud koorliedje.  Dat was ook vandaag zijn slotwens!

De bijgaande fotomontage van Johan Lenaerts toont o.m. het stralende koor, samen met de oud-koorleden rondom hun stichter en inspirerende bezieler Bob Peeraer, nadat ze samen o.l.v. Kristel Verpoten het “Alleluja” van G.F. Händel met groot enthousiasme gezongen hebben.

DSC 6889DSC 6894DSC 6896DSC 6897DSC 6900

 

 

 

 

 

 

 

DSC 6915DSC 6919DSC 6924

Het feestprogramma van het Onze-Lieve-Vrouwkoor bestaat nog uit een profaan concert op zaterdag 23 april, een BBQ en kampvuur in Weyneshof in Rijmenam op zaterdag 25 juni en een religieus concert met orkest in de O.L. Vrouw o/d Dijlekerk op zaterdag 12 november 2016.