Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

De adventsactie ‘samen tegen armoede’ van Welzijnszorg heeft € 1500 opgebracht. Het gaat daarbij om de ‘soep op de stoep-actie inonze kerk, die op 4 december € 347 opleverde, en de omhaling van de tweede adventszondag, die goed was voor € 1152. Daarnaast hebben velen een bedrag overgemaakt op de rekening van WZZ; het totaal daarvan is ons niet bekend.
Met onze actie worden Mechelse projecten zoals De lage drempel, Karama en Zwemmen in brak water gesteund.

Werken aan een rechtvaardige wereld doen we samen. Solidariteit is voor ons geen ijdel woord. Wij zijn het al gewoon om te delen. Dat is een heel positief gegeven en tevens een stimulans om voort te doen. Want werken aan een rechtvaardige wereld gebeurt dag in dag uit. Het vraagt een voortdurend engagement omdat duurzame armoedebestrijding inhoudt dat de oorzaken van armoede aangepakt worden. Ons engagement stoelt op christelijke inspiratie en ons geloof. In de wekelijkse vieringen geven wij uiting aan dat geloof en krijgen wij voeding en aanmoediging om ons blijvend in te zetten in verbondenheid en vriendschap met velen.

WZZ 2015 De oproep van Welzijnszorg is gekoppeld aan de bijbelse lezingen in de advent. Vanuit die lezingen trekken wij de praktijk in. De campagne van dit jaar draagt de naam: “Een toekomst zonder armoede”. Het symbool is de kinderwagen. Een baby heeft een heel leven voor zich. Wij wensen elke pasgeborene een gelukkige toekomst. Dat is stof om over na te denken. Zeker als wij beseffen dat 1 op de 7 mensen in ons land in armoede leeft en geen mooie toekomst voor zichzelf weggelegd ziet. Het kind in de kinderwagen daagt ons uit: ‘In welke samenleving mag ik groot worden? Ben ik welkom zoals ik ben?’

Wij willen bouwen aan een samenleving waarin niemand uit de boot valt en elkeen zijn rechten kan opnemen. Armoede moeten we structureel bestrijden. Politici en beleidsmakers willen we informeren over de armoedeproblematiek in ons land. Met concrete voorstellen willen we hen ook inspiratie geven om een echt armoedebeleid te voeren op alle niveaus. Armoede is een schande in onze welvaartsstaat. Welzijnszorg wil samenwerken met het beleid om deze schande weg te werken. Daarom pleiten wij bij onze politici voor een toekomst voor iedereen in een gezond huis met voldoende ruimte, frisse lucht en degelijke verwarming voor een eerlijke prijs. We pleiten voor betaalbare mobiliteit. Dat is een basisrecht en dat systeem moet goed werken en betaalbaar blijven. Wij pleiten tevens voor een

Met de gemeenschap van O.L. Vrouw o/d Dijle steunen we samen met de andere geloofsgemeenschappen uit Mechelen drie projecten in onze stad en erkend door Welziojnszorg vzw.

Vooreerst is er de vzw Dolm. Dit is een centrum dat hulp biedt aan kinderen met leermoeilijkheden (basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs). DOLM wil meer speciaal 10 kinderen uit een kansarm milieu de kans geven om gedurende twee jaar gespecialiseerde remediëring te volgen voor hun leerstoornis en dit aan een voor hen haalbaar tarief. Ook deze kinderen hebben immers recht op maximale hulp.

Een tweede project gaat onder de naam Karama. Het gaat hier om een interculturele vrouwenwerking die aan de slag wil gaan rond armoede. Sommige etnisch-culturele minderheden geven dikwijls geen erkenning aan ‘armoede’ ook al leven zij in behoorlijk slechte omstandigheden. Door participatie en erkenning wil men de dialoog tussen deelnemers, samenleving en beleid stimuleren.

Op!Sinjoor’ wordt opgezet door een rondreizend professioneel theatergezelschap uit Gent. Dit gezelschap zet een nieuwe sociaalartistieke werkplek op in Mechelen. Mensen die onderaan de maatschappij leven, willen ze het geloof in zichzelf laten terugvinden door hen het plezier van ‘het creëren’, in dit geval dus van theater, te laten ontdekken.

Zondag 14 december 2014: actiedag in onze gemeenschap: Iedereen beschermd tegen armoede? en 'soep op de stoep'!!Soep op de stoep.jpg 2014

Na de viering van 10.00 u. in O.L.Vrouw o/d Dijle heeft Jamaswapi de soep uitgeschept voor de campagne van welzijnszorg. Het was de actiezondag van Welzijnszorg.
In de viering vroegen wij uitdrukkelijk aan onze gemeenschap om de paraplu van solidariteit ook boven de hoofden van de mensen in armoede open te houden opdat zij zich niet in de steek gelaten voelen. Wij zijn al een eind op weg in de advent. Kerstmis komt dichterbij. We hoorden hoe een aantal mensen die het niet breed hebben vaak niet weten waar ze de juiste hulp kunnen zoeken. We hoorden ook dat de paraplu van de sociale bescherming soms erg lekt… Wij willen voorkomen dat het net van een leven in armoede zich sluit rondom zovelen.
Onze bijdragen van deze zondag gaan integraal naar lokale projecten die de armoede bestrijden. Onder meer

volgende projecten in Mechelen, maar ook andere projecten een financiële duw in de rug geven

VZW Dolm in Muizen begeleidt kinderen met leermoeilijkheden ongeacht hun sociale status. Het tarief wordt bepaald door het nettogezinsinkomen.

Zo bieden zij ook de sociaal zwakkeren uit onze maatschappij gelijke onderwijskansen. Welzijnszorg steunt zodat kinderen uit een kansarm gezin ook hun recht op professionele individuele hulp verkrijgen. Zie: www.dolm.be

De Lage Drempel is een gemeenschap van mensen uit het Mechelse, waarin armen en niet-armen elkaar kunnen ontmoeten. Welzijnszorg ondersteunt de deelwerking Maat-Kracht waar één vrijwilliger en één steunvrager elkaar op regelmatige basis zien, gedurende een langere periode, met ondersteuning op maat, op basis van gelijkwaardigheid, vertrekkende vanuit de kracht van de twee partijen en hun relatie.

Hartelijk dank aan Jamaswapi voor het verzorgen van deze soepactie; hartelijk dank aan u allen die solidair zijn met de mensen die in armoede leven!

 

IEDEREEN BESCHERMD TEGEN ARMOEDE?

Affiche20camp202014 31Ons land is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen is een top-regio in Europa. Toch leven 1,6 miljoen mensen hier in armoede, wat neerkomt op bijna 15 % van de bevolking. Van sociaal onrecht gesproken! Het lijkt er op dat niet iedereen beschermd is door de ”sociale zekerheid” of een andere vorm van sociale bescherming. Sociale zekerheid is dus geen zekerheid voor iedereen!

Welzijnszorg wil met deze campagne naar de kern van de armoedeproblematiek, wil geen sociale uitsluiting.

Wie arm is, is onvoldoende beschermd tegen bepaalde risico’s en kan door gebrek aan toegang tot de bevoegde diensten en voorzieningen zijn rechten niet laten gelden. Sommige rechten krijg je (zo goed als) automatisch, andere moet je aanvragen of kan je via de belastingaangifte laten gelden. RECHT HEBBEN ≠ RECHT KRIJGEN.