Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Werken aan een rechtvaardige wereld doen we samen. Solidariteit is voor ons geen ijdel woord. Wij zijn het al gewoon om te delen. Dat is een heel positief gegeven en tevens een stimulans om voort te doen. Want werken aan een rechtvaardige wereld gebeurt dag in dag uit. Het vraagt een voortdurend engagement omdat duurzame armoedebestrijding inhoudt dat de oorzaken van armoede aangepakt worden. Ons engagement stoelt op christelijke inspiratie en ons geloof. In de wekelijkse vieringen geven wij uiting aan dat geloof en krijgen wij voeding en aanmoediging om ons blijvend in te zetten in verbondenheid en vriendschap met velen.

WZZ 2015 De oproep van Welzijnszorg is gekoppeld aan de bijbelse lezingen in de advent. Vanuit die lezingen trekken wij de praktijk in. De campagne van dit jaar draagt de naam: “Een toekomst zonder armoede”. Het symbool is de kinderwagen. Een baby heeft een heel leven voor zich. Wij wensen elke pasgeborene een gelukkige toekomst. Dat is stof om over na te denken. Zeker als wij beseffen dat 1 op de 7 mensen in ons land in armoede leeft en geen mooie toekomst voor zichzelf weggelegd ziet. Het kind in de kinderwagen daagt ons uit: ‘In welke samenleving mag ik groot worden? Ben ik welkom zoals ik ben?’

Wij willen bouwen aan een samenleving waarin niemand uit de boot valt en elkeen zijn rechten kan opnemen. Armoede moeten we structureel bestrijden. Politici en beleidsmakers willen we informeren over de armoedeproblematiek in ons land. Met concrete voorstellen willen we hen ook inspiratie geven om een echt armoedebeleid te voeren op alle niveaus. Armoede is een schande in onze welvaartsstaat. Welzijnszorg wil samenwerken met het beleid om deze schande weg te werken. Daarom pleiten wij bij onze politici voor een toekomst voor iedereen in een gezond huis met voldoende ruimte, frisse lucht en degelijke verwarming voor een eerlijke prijs. We pleiten voor betaalbare mobiliteit. Dat is een basisrecht en dat systeem moet goed werken en betaalbaar blijven. Wij pleiten tevens voor een

toekomst in goede gezondheid. Teveel mensen kunnen niet op tijd naar dokter, tandarts of apotheker door hun te beperkt budget. Teveel mensen eten niet goed en hebben een ongezonde levensstijl door hun voortdurende financiële problemen. Hoewel er reeds heel wat maatregelen genomen en in voege zijn, vallen nog teveel mensen door de mazen van het net. Welzijnszorg dringt er bij de politici op aan om het beleid af te stemmen op de noden van maatschappelijk kwetsbare groepen. Deze mensen willen vooruit, op weg naar een betere toekomst.

We steunen 3 projecten met onze gemeenschappen. DOLM, dat kansarme kinderen met leerstoornissen helpt; KARAMA: een interculturele vrouwenwerking rond het thema armoede en OP!SINJOOR! een nieuwe sociaal-artistieke werkplek in Mechelen, met mensen uit de armoede.

De Advent is een periode die veel verwachtingen met zich meebrengt. Welzijnszorg roept ons op om die mee waar te maken. Want een toekomstdroom voor iedereen is een zaak van ons allemaal. Wij willen de weg van de Heer klaarmaken, paden rechttrekken en hindernissen wegwerken. Wij willen dat alle mensen in het licht van Kerstmis mogen leven. Het wordt een boeiende, soms moeilijke tocht. Maar we weten ons gedragen door Gods liefde, onze onderlinge verbondenheid en solidariteit. Wij wensen u allen een mooie campagne en een deugddoende Adventstijd toe. Annemie