Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Kopie__van_FrontWZZCVL_2012Een leven in armoede is altijd een leven met minder… dan hetgeen je echt nodig hebt. Dit is spijtig genoeg zo voor vele oudere mensen. 1 op 5 ouderen leeft in armoede! Armoede treft ook mensen die een hele loopbaan gewerkt hebben, mensen die hun hele leven “meegewerkt” hebben met hun echtgenoot die zelfstandige was maar die zelf geen statuut hadden, mensen die op jonge leeftijd weduwe geworden zijn en slechts weinig mochten werken om het recht te behouden op een overlevingspensioen, mensen wiens zaak failliet is gegaan. Armoede treft ook oudere vrouwen die een loopbaan achter de rug hebben als onthaalmoeder, toen daar nog geen statuut voor bestond. Dan spreken we nog niet over alle mensen die in armoede geboren en groot geworden zijn, die arm geworden zijn doordat ze ziek geworden zijn, die arm geworden zijn na een echtscheiding. Als wijzelf het goed hebben,  staan we er waarschijnlijk niet genoeg bij stil.

Deze actie van Welzijnszorg voor (kans)arme ouderen heeft met omhaling en overschrijvingeneen bedrag van  € 1788 opgeleverd. Veel dank aan alle milde schenkers!

De advent is een tijd van wachten, hopen, uitkijken naar het licht, naar de geboorte van Jezus. We worden opgeroepen om front te vormen tegen het onrecht dat armoede is. Allen worden we uitgenodigd om de vraag van mensen in armoede naar een rechtvaardige samenleving en een menswaardig leven te verbinden met de grond van ons geloof. In  de zondagsvieringen leggen we onze troeven op tafel voor elke week die er aan komt. Zo trokken we de eerste week de kaart van de belofte, de tweede week de kaart van de rechtvaardigheid. Zondag aanstaande is het actiezondag van Welzijnszorg. Dan trekken we de kaart van het herverdelen. Van ons eigen deel een beetje schenken aan wie het echt nodig heeft. Welzijnszorg bezorgt ons deel aan de mensen die dat het meest nodig hebben. Persoonlijk kennen we die mensen misschien niet. Als we eens goed rondom ons kijken zien we die mensen wel. Iedereen in onze gemeenschap kent “De lage drempel”. Daar komt een aantal mensen samen die door armoede een deel van of hun gehele waardigheid verloren toen ze hun vermogen verloren. Daaronder zijn ook ouderen. Wij zijn er trots op dat mensen van deze gemeenschap zich vrijwillig inzetten in de lage drempel. Deze vrijwilligers kunnen getuigen van het leed van  ouderen in armoede. Tegelijkertijd zijn deze vrijwilligers en zovele anderen een voorbeeld voor ons allen. Zij sluiten de ouderen-in-armoede in hun armen en hart. Wij kunnen dat ook als wij de kaart trekken van het herverdelen.

Zondag 16 december nodigt Welzijnszorg ieder van ons uit om een bijdrage te leveren in de viering van 10 uur. Na de viering is er terug kans om de petitie te tekenen waarin Welzijnszorg naar  de beleidsmensen toe 4 voorstellen formuleert om de ouderen in armoede een warme oude dag tegemoet te laten gaan. Wij rekenen op jullie steun en zijn er van overtuigd dat die zoals elk jaar groot zal zijn.

Armoede doen verjaren – armoede de greep op  het leven ontnemen – armoede niet levenslang laten duren. Het kan en we doen het als wij de troefkaart van de warme verbondenheid trekken!
Hartelijk dank aan onze hele gemeenschap!