Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Je wordt het nooit gewoon! De armoede word je niet gewoon. Dat is ook zo voor mensen die er elke dag mee geconfronteerd worden. Als wij armoede gewoon zouden worden of normaal zouden vinden in onze samenleving, dan is er iets wat niet klopt. Niet voor ons als samenleving, maar zeker niet voor ons als christenen. Geïnspireerd door het evangelie kunnen wij armoede niet gewoon worden, gewoon niet toelaten. Samen kunnen we er iets aan doen. Daarom zet Welzijnszorg elk jaar opnieuw, tijdens de advent, een bepaald aspect van de armoedeproblematiek in de kijker. Dit jaar is dat armoede op het platteland, armoede op den buiten.

 

Armoede heeft een ander gezicht op het platteland: de armoedepercentages liggen er algemeen dan wel lager dan in de grote steden, maar sommige groepen - zoals ouderen, alleenstaande ouders… - lopen dan weer extra risico. Ook is armoede op het platteland minder zichtbaar. De uitgestrektheid van landelijke gemeenten zorgt namelijk voor een grotere verspreiding van de problematiek. Bovendien durven veel plattelandsbewoners uit schaamte niet met hun problemen naar buiten komen. In een kleinere dorpsgemeenschap is er minder anonimiteit en mensen zetten er niet zo snel de stap naar de formele hulpverlening. Dit maakt dat armoede op het platteland minder meetbaar is, en daardoor ook minder zichtbaar en vaak vergeten…

Om de deuren te openen naar een nieuwe en betere toekomst voor mensen in armoede op het platteland zet Welzijnszorg in op de volgende 4 punten: 1) toegankelijke diensten en voorzieningen in elke gemeente 2) basismobiliteit van mensen in armoede 3) Extra middelen voor lokale armoedebestrijding 4) Uitbreiding van het betaalbaar, kwalitatief woningaanbod

Ook u kunt mee de deuren openen voor mensen in armoede naar een leven zonder armoede. Hoe? Dat ontdekt u tijdens deze advent, op weg naar Kerstmis.