Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

IEDEREEN BESCHERMD TEGEN ARMOEDE?

Affiche20camp202014 31Ons land is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen is een top-regio in Europa. Toch leven 1,6 miljoen mensen hier in armoede, wat neerkomt op bijna 15 % van de bevolking. Van sociaal onrecht gesproken! Het lijkt er op dat niet iedereen beschermd is door de ”sociale zekerheid” of een andere vorm van sociale bescherming. Sociale zekerheid is dus geen zekerheid voor iedereen!

Welzijnszorg wil met deze campagne naar de kern van de armoedeproblematiek, wil geen sociale uitsluiting.

Wie arm is, is onvoldoende beschermd tegen bepaalde risico’s en kan door gebrek aan toegang tot de bevoegde diensten en voorzieningen zijn rechten niet laten gelden. Sommige rechten krijg je (zo goed als) automatisch, andere moet je aanvragen of kan je via de belastingaangifte laten gelden. RECHT HEBBEN ≠ RECHT KRIJGEN.

Gelukkig kennen we in ons land de “PARAPLU SOCIALE ZEKERHEID”. Maar er zijn gaten in die paraplu. Bijna alle minimumtuitkeringen in ons land liggen onder de armoedegrens. Wanneer je daar voor een langere tijd beroep moet op doen, is de kans groot dat je inkomen veel te laag is om van te leven.

We kennen ook het “VANGNET VAN DE SOCIALE BIJSTAND”. Om daarop recht te hebben moet je geen bijdragen betalen. Toch zijn er bepaalde voorwaarden waaraan je moet voldoen om er te kunnen van genieten. Ook hier is de inkomensbescherming ondermaats. Je kunt niet leven van een leefloon. In een aantal gemeenten kan je vragen voor aanvullende steun en hopen dat men ingaat op jouw vraag als in jouw gemeente die tegemoetkoming al bestaat.

 

“SCHULD, SCHULDEN, NOG MEER SCHULDEN.”

Een aantal mensen dat in armoede leeft, kan soms niet anders dan schulden maken. Doordat het inkomen echt te laag is om te voorzien in de meest elementaire noden kan dat niet vermeden worden. Schulden vermijden kan door een menswaardig inkomen en zo nodig voldoende begeleiding te bieden om de gemaakte schulden af te betalen en het huishoudbudget te beheren. (bron: www.welzijnszorg.be/campagneboodschap-2014).

Wie droomt er niet van een rechtvaardige wereld, een wereld waar ieder mens zijn rechten krijgt? Meer dan 1 op 7 mensen in ons land heeft een inkomen waardoor menswaardig leven onmogelijk is. We kunnen beter niet dromen maar de handen uit de mouwen steken. Dat doen we elk jaar in de advent, samen met Welzijnszorg en zijn partners.

Onze voorouders bouwden de voorbije 100 jaar, vanuit een grote solidariteit, aan een sociaal beschermingssysteem dat in de wereld model staat voor een goede bescherming. Zoals altijd zijn er ook in goede systemen mankementen. Er zijn drempels op vlak van bureaucratie, gebrek aan inzicht in de individuele problematiek, grote werkdruk bij de hulpverleners. Veel mensen vertellen hun schrijnend verhaal: vb.

“Ik ben heel kwaad geweest, ik kan het niet beschrijven. Mensen (wij) willen ook werken, ze (wij) willen geen uitkering, ze (wij) willen niet ziek zijn, ze (wij) willen normaal leven maar kunnen het niet.”
“Mensen moeten beseffen dat arm zijn niet betekent dat je een slecht mens bent. De maatschappij kleeft een etiket op je.”
(Getuigenissen Welzijnsschakels).

Welzijnszorg heeft een duidelijke boodschap naar de overheid toe en vraagt onze steun door het ondertekenen van de petitie met de volgende eisen:

1 Een inkomen boven de armoedegrens voor iedereen

2 Mensen geven waar ze recht op hebben: automatische toekenning van rechten

3 Ieders rechten realiseren door een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen.

Het symbool in deze campagne is de paraplu. Als we het sociaal beschermingssysteem vergelijken met een paraplu weet ieder van ons zeker welke paraplu te kiezen bij slecht weer: de kleine kapotte paraplu waardoor je nat, kletsnat wordt of de grote niet kapotte paraplu waaronder je lekker droog blijft. De kleine kapotte paraplu staat in de campagne symbool voor de zaken die fout lopen: niet iedereen is beschermd tegen armoede. De grote, niet kapotte paraplu staat voor: solidariteit: er is plaats voor iedereen, iedereen is beschermd. Welzijnszorg wil armoede en de bestrijding ervan blijvend in de kijker plaatsen. Als christenen willen wij de armoede niet gewoon worden. Wij willen ons zoals elk jaar engageren, geïnspireerd door het evangelie. In deze donkere periode van het jaar willen wij waakzaam op pad gaan naar het licht. Wij proberen om een gids te zijn voor wie de weg niet kent of niet goed kan volgen. Wij geloven dat wij een zending hebben: “Bemin uw naaste gelijk uzelf”. Het wordt niet de gemakkelijkste weg maar die houdt wel een belofte in namelijk: een warme solidariteit met als eindpunt het Licht van Kerstmis!

Wij wensen u allen een mooie campagne en deugddoende adventstijd toe.