Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Onze gemeenschap van O.L. VRouw o/d Dijle koos er voor een school in het Congolese Koshimbanda te steunen. De zus van Jef van Derkrieken, die een vijftal jaar geleden overleden is, was er vele jaren directrice. Koshi ligt op ongeveer 500 kilometer van Kinshasa. Maar Koshi ligt in een wat moeilijk toegankelijk gebied. Op 15 augustus 2014 bracht Jef ons in zijn homilie een stand van, zaken.

"In het lyceum zijn er 250 leerlingen die er les volgen: snit en naad, biologie en scheikunde. Ze zijn allemaal intern want velen onder hen wonen in het echte binnenland en gaan zelden naar huis, sommigen zijn dan één à twee dagen te voet onderweg. In Koshi is er alleen elektriciteit als de generator werkt maar er is niet altijd diesel. Gelukkig kan ik langs de school van Idiofa nieuws krijgen. Zuster Anne is er directrice en met haar kan ik mailen. Dank zij haar kan ik zuster Charlotte, directrice van Koshi bereiken. Die zet wat op papier en zuster Anne mailt dat door. Ze klagen zelden maar het is duidelijk dat het niet gemakkelijk is een school te runnen in een verpauperd gebied.

Donderdag 16 oktober 2014.
De zaal van de pastorie loopt vol. Het is weer de avond van Forum. We schenken ons een water of een sapje in, of anders een glaasje wijn. En zetten ons rond de grote tafel. De jongeren van Jamaswapi, Bob, Jef, Juliaan, Pastoor Jan, ieder die iets binnen onze parochie vertegenwoordigt. Vormsel - en communie voorbereiding, kosters en pastorale ploeg, Koraalhuis, ziekenbezoek, lectoren… Ook vanavond zijn we weer samen om naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan over wat ons bindt in onze mooie gemeenschap.

Guido opent de bijeenkomst en stelt voor dat de avond in tweeën wordt gedeeld. Met eerst de tijd om, uitgaande van ons eerste uitgangspunt, ‘Wij laten ons inspireren door de Boodschap van Jezus’, elkaar iets van ons geloofsbeleven te vertellen. Wat betekent geloof, Wie is God, voor ons… Daarna is er ruimte om met elkaar over het nu, maar zeker ook over de toekomst na te denken.

Elke zondag mogen wij in onze gemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw -over-de-Dijle samenkomen rond de boodschap van Jezus. De ene zondag roept Hij ons op tot solidariteit, de andere zondag motiveert hij ons tot ommekeer, en vandaag 16 maart 2014 nam Hij ons mee voor een topervaring. De viering stond in het teken van ons eerste uitgangspunt: We laten ons inspireren door de boodschap van Jezus. Wij zijn een gelovige gemeenschap en we verzamelen ons rond Jezus en zijn evangelie.  We vertalen en hertalen die boodschap voor mensen vandaag en willen die – als zoekende gelovigen – in praktijk brengen in ons leven.’

Zoals Jef Vanderkrieken het zei in zijn homilie van 15 augustus 2012 is de feestdag van Maria in onze gemeenschap uitgegroeid tot een dag van dankbaarheid en solidariteit, vooral met de missionarissen van deze tijd. We brachten 797 euro samen bij de omhaling voor de school in Koshimbanda. Omdat het vakantie was voor velen, kunnen diegenen, die dat wensen, nog een bijdrage overschrijven op de rekening 405-0084841-94 op naam van de VZW-VPW Mechelen Zuid met vermelding: school van Koshi.
Hierna volgt een samenvatting van de tekst die Jef uitsprak.

"De tijd dat missionarissen van bij ons naar verre landen trokken, om daar het evangelie te gaan preken, behoort bijna tot de geschiedenis.

Kopie  van DSC 0295Met velen werken we met hart en ziel aan en voor onze gemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.  We dromen ervan dat deze gemeenschap ook in de komende jaren ‘leven-gevend’ mag blijven. We zijn er ons van bewust dat we voor een tijd van veranderingen staan en we willen onze gemeenschap voorbereiden op de toekomst.  Daarom vatten we de ‘missie’ van onze gemeenschap in 7 punten samen om te verduidelijken wat en wie we willen zijn:
7 punten die vorm geven aan ons liturgie vieren en gemeenschap zijn.
7 punten die in de nabije en verre toekomst een houvast kunnen geven voor de vragen die op onze gemeenschap afkomen.
7 punten die de basis zijn voor de verdere uitbouw van onze gemeenschap.