Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

In september 2010 getuigde Leo Fijen, de bekende Nederlandse televisiejournalist hier in onze kerk over zijn gemeenschap ‘Sint- Maarten’ in Maartensdijk. Hij schreef er een boek over: ‘Het wonder van Maartensdijk’. 
In het verhaal van deze  Nederlandse parochie zagen wij heel wat gemeenschappelijk met onze gemeenschap. In beide gemeenschappen werken mensen met hart en ziel aan en voor de gemeenschap en ze dromen ervan dat de gemeenschap ook in de toekomst levengevend mag blijven.
We leerden hoe zij de missie van hun parochie in tien punten vatten, die voor iedere gelovige en toevallige passant, voor iedere werkgroep en toegewijde vrijwilliger, verduidelijken wat de gemeenschap van Sint-Maarten wil zijn. Het zijn punten die in de nabije en verre toekomst een houvast geven voor alle vragen die op deze gemeenschap afkomen.
Dat heeft ons geïnspireerd.

Vanuit de parochieploeg hebben we In het werkjaar 2010-2011 de verschillende werkgroepen en organisaties gevraagd na te denken over de toekomst van ónze gemeenschap en na te gaan wat zij als uitgangspunten wilden formuleren. Op basis van al die voorstellen kwamen wij met de parochieploeg tot zeven uitgangspunten.
Zondag 18 september 2011 hebben we in de startviering van het voorbije werkjaar de zeven uitgangspunten voorgesteld. Iedereen werd uitgenodigd tijd te nemen om er grondig over na te denken en erover van gedachten te wisselen.  Ze stonden heel uitdrukkelijk op onze website of je kon ze meenemen naar huis. Iedereen kon bedenkingen en reacties kwijt aan iemand van de parochieploeg of via mail.
Elk van de uitgangspunten was in de loop van het werkjaar het thema van een viering. Het werd telkens uitdrukkelijk op het bord aangebracht. Het was elke keer een moment om het uitgangspunt grondig te overwegen en bij te schaven waar nodig.
We hebben de uitgangspunten ook doorgepraat in aanwezigheid van onze hulpbisschop Mgr. Lemmens, toen hij in mei de vergadering van de parochieploeg heeft bijgewoond.

Op de vergadering van de parochieraad – zeg maar de uitgebreide parochieploeg- hebben we elk van de uitgangspunten nog eens grondig doorgenomen en een laatste keer verfijnd en goedgekeurd.
Zo komen we met  de inbreng van velen op het einde van het werkjaar tot een gedragen tekst.
De parochieploeg heeft deze 7 Uitgangspunten aan de gemeenschap van O.L.Vrouwo/d Dijle gegeven in de Dankviering op zondag 24 juni 2012. De kinderen hebben ze bij het begin van de viering letterlijk binnen gebracht.

Kopie__van_DSC_0266Kopie__van_DSC_0268Kopie__van_DSC_0272Kopie__van_DSC_0289

Het zijn nú de zeven Uitgangspunten voor de komende jaren. Ze verduidelijken wie en wat we willen zijn .
Ze geven vorm aan ons liturgie vieren en gemeenschap-zijn.
Ze bieden in de nabije en verre toekomst een houvast voor de vragen die op onze gemeenschap afkomen.
En we staan voor een tijd van veranderingen. In het vicariaat Mechelen/ Vlaams-Brabant wordt gewerkt aan een herschikking van parochies binnen het kader van pastorale zones. In het najaar zullen concrete plannen worden voorgelegd. We zijn dankbaar dat we een dragende gemeenschap kunnen zijn. We stellen ons open voor samenwerking met andere gemeenschappen en heten iedereen die hier wil aansluiten van harte welkom. De uitgangspunten zullen zo heel concrete wegwijzers zijn.
De twee lezingen in de dankviering inspireerden ons om deze uitgangspunten ter harte te nemen en samen te realiseren.
Paulus moedigt aan  om elkaar te blijven ondersteunen, en waarschuwt om de boodschap van Jezus zuiver te houden. En in het evangelie zegt Jezus heel uitdrukkelijk: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. “
Als wij met Hem verbonden blijven, heeft onze gemeenschap toekomst en kan ze rijkelijk vruchten dragen.