Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Kopie  van DSC 0295Met velen werken we met hart en ziel aan en voor onze gemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.  We dromen ervan dat deze gemeenschap ook in de komende jaren ‘leven-gevend’ mag blijven. We zijn er ons van bewust dat we voor een tijd van veranderingen staan en we willen onze gemeenschap voorbereiden op de toekomst.  Daarom vatten we de ‘missie’ van onze gemeenschap in 7 punten samen om te verduidelijken wat en wie we willen zijn:
7 punten die vorm geven aan ons liturgie vieren en gemeenschap zijn.
7 punten die in de nabije en verre toekomst een houvast kunnen geven voor de vragen die op onze gemeenschap afkomen.
7 punten die de basis zijn voor de verdere uitbouw van onze gemeenschap.

1.We laten ons inspireren door de boodschap van Jezus.
Wij zijn een gelovige gemeenschap en we verzamelen ons rond Jezus en zijn evangelie.  We vertalen en hertalen die boodschap voor mensen vandaag en willen die – als zoekende gelovigen – in praktijk brengen in ons leven. 

2.We komen op zondag samen in Zijn naam om Hem te gedenken.
Wekelijks komen we als gemeenschap vierend samen om het woord van Jezus te beluisteren en het Brood te breken en te delen, zoals Hij het ons heeft voorgedaan.  Wij maken samen werk van zang en muziek, symboliek, eigentijdse geloofstaal en inspirerend voorgaan.

3.We heten iedereen welkom.
We willen een open, actieve en gastvrije gemeenschap zijn waar plaats en ruimte is voor iedereen van welke leeftijd ook, wie men ook is, van waar men ook komt.
Wij willen dit open klimaat versterken door mensen te verwelkomen, aan te spreken, uit te nodigen en kansen te bieden om onze gemeenschap verder uit te bouwen.

4.We begeleiden onze kinderen en jongeren om te groeien in het christen-zijn.
Kinderen en jongeren, ze zijn onze toekomst.  We zorgen ervoor dat zij zich kunnen thuis voelen in onze gemeenschap.  Wij investeren daarom sterk in het initiëren van kinderen en jongeren in het christen-zijn door nevendienst en inspirerende activiteiten. We vragen ook dat hun ouders zich mee engageren.

5.We roepen mensen op tot verantwoordelijkheid.
We worden gedragen door toegewijden, vrouwen en mannen, die op hun gaven en talenten worden aangesproken en deze ook aanwenden tot opbouw van het geheel.  We blijven mensen uitnodigen om mee verantwoordelijkheid op te nemen, ieder volgens zijn talenten.

6.We weten ons verbonden met de bredere kerkgemeenschap.
We weten ons verbonden met de bredere kerkgemeenschap, van Mechelen tot de wereldkerk; in kritische en creatieve trouw, midden in de wereld en in het spanningsveld tussen ‘top’ en ‘basis.
We willen ook samenwerken met andere gemeenschappen.

7. We dragen zorg voor de kwetsbaren in de samenleving.
Doorheen het evangelie toont Jezus zijn ‘be-zorgd-heid’ voor de lijdende en de beproefde medemens. Hij heeft ons die zorg voor elkaar voorgeleefd.
Dat vraagt een engagement van ieder van ons en van heel onze gemeenschap.

Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, zondag 24 juni 2012.