Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Zoals Jef Vanderkrieken het zei in zijn homilie van 15 augustus 2012 is de feestdag van Maria in onze gemeenschap uitgegroeid tot een dag van dankbaarheid en solidariteit, vooral met de missionarissen van deze tijd. We brachten 797 euro samen bij de omhaling voor de school in Koshimbanda. Omdat het vakantie was voor velen, kunnen diegenen, die dat wensen, nog een bijdrage overschrijven op de rekening 405-0084841-94 op naam van de VZW-VPW Mechelen Zuid met vermelding: school van Koshi.
Hierna volgt een samenvatting van de tekst die Jef uitsprak.

"De tijd dat missionarissen van bij ons naar verre landen trokken, om daar het evangelie te gaan preken, behoort bijna tot de geschiedenis.

Maar dat betekent niet dat het verlangen om te getuigen van wat wij als christenen geloven en beleven uitgestorven is. We weten dat missionarissen van deze tijd soms heel nederig, bescheiden en kleinschalig aan het werk zijn om hier of elders te bewijzen dat een mens heel gelukkig kan zijn in volgehouden inzet voor diegenen die kansarmer zijn dan wij. Ik durf denken dat mijn zus Rose tot die groep behoorde. Ze werkte 40 jaar van haar leven in Congo.
Velen onder u weten dat onze gemeenschap al jaren verbonden is met haar school in Koshimbanda. Koshi is een vroegere missiepost gelegen op 800 km van Kinshasa. Rose was, tot ze in mei 2009 ziek haar school moest vaarwel zeggen, de laatste blanke lekenhelpster die er als directrice werkte. Haar erfenis is niet teloor gegaan. De school heeft een dynamische directrice die gesteund wordt door een bredere scholengemeenschap. De opbrengst van onze collectes van 2010 en 2011 is goed aangekomen en wordt gebruikt om didactisch materieel te kopen voor de naaiklas en het atelier van de schrijnwerkers. Op de foto zien we de aspirant-schrijnwerkers aan het werk; de andere foto betreft het nieuwe administratiegebouw van de scholen.

Kopie__van_4493a35Kopie__van_4493b35

Van de directie ontving ik een brief waarin ze ons schrijft: ‘Wij bevestigen de goede ontvangst van de gift aan het lyceum Gudivisa (dat is de Congolese naam van de school). Het personeel en de leerlingen willen jullie oprecht danken voor jullie vrijgevigheid.’

Op deze dag waarop wij Maria vieren en haar bezorgdheid voor wie gering is, wil ik jullie uitnodigen om de school van Koshi te blijven steunen. Luxe is er zeker niet in de school, wel een moedig, sterk geloven om samen met velen, samen met ons, te werken aan het op weg zetten van jonge mensen naar een hoopvolle toekomst. Veel van de leerlingen van de middelbare afdeling zijn internen die niet elke week naar huis gaan. Sommigen zijn enkele dagen te voet onderweg om naar hun familie te gaan. Hun ouders kunnen hun niet veel meegeven als zij terugkomen… Daarom is het al een hele kunst om hen dag in dag uit voldoende eten voor te zetten… Mogen zij van ons iets verwachten? Ik denk het wel en ik ben jullie, in naam van de gemeenschap van Koshi, ontzettend dankbaar.
Wie de link maakt met http://www.idiofadiocese.com/ op de computer en dan naar Education gaat vindt meer informatie over het scholenproject."