Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Elke zondag mogen wij in onze gemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw -over-de-Dijle samenkomen rond de boodschap van Jezus. De ene zondag roept Hij ons op tot solidariteit, de andere zondag motiveert hij ons tot ommekeer, en vandaag 16 maart 2014 nam Hij ons mee voor een topervaring. De viering stond in het teken van ons eerste uitgangspunt: We laten ons inspireren door de boodschap van Jezus. Wij zijn een gelovige gemeenschap en we verzamelen ons rond Jezus en zijn evangelie.  We vertalen en hertalen die boodschap voor mensen vandaag en willen die – als zoekende gelovigen – in praktijk brengen in ons leven.’

Kedron - foto-compilatie parochieblad.jpg eerste uitgangspuntDe viering werd voorbereid door Kedron – een groepje van 10 mensen uit onze gemeenschap. Niet toevallig kozen we deze naam. Kedron is een koele vallei nabij Jeruzalem waar Joden mekaar vonden om stil te vallen, te herbronnen. Eén keer per maand staan we stil bij het evangelie en leggen dit op ons leven. Zo deden we ook met de ‘gedaanteverandering van Jezus’. Jan sprokkelde in de homilie enkele gedachten vanuit dit groepje bij elkaar, die ook hem inspireerden:
- In deze tekst krijgen we de bevestiging dat Jezus de Verlosser is. 
- Ze waren alleen op de berg … alleen? Ze zijn toch met vier, en dan met zes, plus een stem? Wanneer ben je alleen?
- Dit verhaal staat in een traditie want Mozes en Elia zijn ook aanwezig. Zo voelt een vijftiger zich ook: midden in het leven staan, met een traditie voor haar opgebouwd en een open toekomst.
- De stem zegt "luistert naar Hem". Dit is geen vrijblijvende opdracht: het is niet 'horen of wat Hij zegt je aanstaat' en er dan je eigen weg mee gaan, maar wel een 'gehoorzamend op weg gaan'. “Luister” … Dus, je hoeft er niet over te praten. Het is wel een uitnodiging tot actief luisteren.
- Er verandert iets in het leven van de drie. Bidden verandert je ook.  Bidden kan niet altijd een geweldige ervaring zijn, het gaat mee zoals ons leven - zoals een landschap met bergen - op en af.
- Jezus toont zich heel menselijk, Hij raakt hen aan en zegt: “Wees niet bang”. Hij doet wat mensen ook zouden doen: naar iemand toe gaan met troostende en opbeurende woorden. Jezus vraagt: vertel het aan niemand! Misschien heeft Hij daarom drie leerlingen meegenomen, in plaats van één; dan konden ze er toch tenminste met elkaar over praten.

Na de viering gingen we in kleine groepen verder aan de slag met het evangelie – wat we vanaf nu ‘delen op zondag’ noemen. Een aantal onder ons gingen aan de slag met een potlood en markeerden in het evangelie die woorden die aanspraken. Anderen vonden inspiratie in een icoon over de gedaanteverwisseling en ontdekten hoe kunst het evangelie heel zichtbaar kan maken én kan verdiepen. Weer anderen verbeelden met pen en papier de bergen en dalen die we allen kennen in ons leven. Zij gaven hier woorden aan. Ze verwoorden dat er in een echte ontmoeting tussen mensen vaak een “Derde” bij zit die ons inspireert en op weg zet. Nog anderen luisterden enthousiast naar wat Kedron voor Bart betekent, hoe de bijeenkomsten zijn leven rijker maken. De jongeren gingen aan de slag met Kaplablokken. Zij maakten de berg heel zichtbaar en verwoorden wat het betekent om een top te bereiken. Na afloop weerklonken voorzichtige positieve reacties … woorden geven aan ons geloof is een oefening van lange adem.

Jezus spreekt mensen aan, houdt bezig en boeit. Het kan het verrijkend vervolg zijn van de uitzonderlijke tocht die we samen gaan met onze gemeenschap.
We willen in de toekomst graag samen deze berg stap voor stap verder blijven beklimmen! Het parochieforum dat gepland staat op donderdag 24 april gaat verder focussen op ons eerste uitgangspunt.

Wie intussen al meer info wenst over Kedron of eraan denkt om aan te sluiten, kan contact opnemen met Myriam (015/26.02.01) of An (015/20.69.37).