Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Donderdag 16 oktober 2014.
De zaal van de pastorie loopt vol. Het is weer de avond van Forum. We schenken ons een water of een sapje in, of anders een glaasje wijn. En zetten ons rond de grote tafel. De jongeren van Jamaswapi, Bob, Jef, Juliaan, Pastoor Jan, ieder die iets binnen onze parochie vertegenwoordigt. Vormsel - en communie voorbereiding, kosters en pastorale ploeg, Koraalhuis, ziekenbezoek, lectoren… Ook vanavond zijn we weer samen om naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan over wat ons bindt in onze mooie gemeenschap.

Guido opent de bijeenkomst en stelt voor dat de avond in tweeën wordt gedeeld. Met eerst de tijd om, uitgaande van ons eerste uitgangspunt, ‘Wij laten ons inspireren door de Boodschap van Jezus’, elkaar iets van ons geloofsbeleven te vertellen. Wat betekent geloof, Wie is God, voor ons… Daarna is er ruimte om met elkaar over het nu, maar zeker ook over de toekomst na te denken.

Hij geeft het woord aan Myriam. Zij heeft  enveloppen bij zich. Met kaartjes, waar woorden op staan. Maar niet zomaar woorden. Namen zijn het, van en voor God. Barmhartigheid en Liefde bijvoorbeeld; Vader en Moeder; Mysterie en Kwetsbaarheid; Koning en Dienaar. Beelden die, elk op hun eigen manier, naar God verwijzen. Met drie of vier krijgen wij een aantal. Om er uit te kiezen die ons vooral raken. En om elkaar in die ervaring te laten delen. Zoals over een feest van Christus Koning waar Caroline ooit bij was. En waar er voor de kinderen een spel werd gespeeld, over een koning, maar dan niet één bekleed met scepter, juwelen en gouden kroon. Nee, dit spel ging over een koning met omgekeerde kroon. De namen van alle kinderen werden op die ‘andere’ kroon geschreven. Als teken hoe zij God wilden zien, en ook zelf trachtten te zijn. Dienend en niet uit de hoogte, niet oppermachtig. God als koning met omgekeerde kroon. Misschien een idee voor een nieuw kaartje, in een volgende envelop? De gesprekken waren verrijkend en warm.

Aandachtig zetten we ons nu voor het tweede gedeelte van de avond. Waarin we van Guido mogen horen hoe de gemeenschap op verschillende manieren van binnenuit groeit, met een steeds bloeiender kathechese, en een nieuwe stuurgroep als versterking van de pastorale ploeg. En ook hoe de parochie van buitenaf versterkt wordt, zoals door de komst van Zuster Ann, die pastoor Jan zal bijstaan bij zijn pastorale taken. Wanneer de bijeenkomst wordt afgesloten, nemen we met een goed gevoel afscheid van elkaar. Het was inspirerend om weer samen te zijn. We zien uit naar de volgende Forum-bijeenkomst.
(Mirjam)