Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Onze gemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle is dankzij de inzet van velen een levengevende gemeenschap. In 2012 gaven we vorm aan 7 uitgangspunten. Ze verduidelijken waar we als gemeenschap voor staan. Ze geven gestalte aan ons vieren en bieden houvast voor de verdere uitbouw van de gemeenschap. Dit kerkelijk jaar, 2018-2019 viert Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle 50 jaar geloofsgemeenschap in de geest van het Tweede Vaticaans Concilie. Een moment om opnieuw na te denken over deze uitgangspunten en ze te herbekijken.

Hoe gaan we te werk? 
We laten ons op de eerste plaats inspireren vanuit de drie lezingen in het voorbije jaar:
- de dominicaan Marcel Braekers over Liturgie en vieren;
- de docent filosofie Stijn Latré (thans directeur UCSIA) over Geloven in een geseculariseerde wereld en de plaats van jonge mensen hierin;
- en de Nederlandse televisiejournalist Leo Fijen over Toekomst zien in de kerk. Doorontwikkeling van een vitale geloofsgemeenschap.

We denken nu verder na vanuit twee vragen:
- Waarvoor willen we als gemeenschap staan in tijden waarin gelovig op weg zijn steeds minder evident wordt?
- Hoe kunnen we inspelen op de uitdagingen die op ons pad komen? 

Myriam Heeremans, lid van onze Stuurgroep Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle en prof. Staf Hellemans, professor godsdienstsociologie aan de Universiteit Tilburg en geregeld in onze vieringen, begeleiden ons denkproces.
Zo komen de verschillende groepen van onze gemeenschap deze maand samen om de Uitgangspunten te overdenken: de groepen liturgie; catechese, doopselcatechese en acolieten; kosters, kerkfabriek en financieel verantwoordelijken; lectoren, Welzijnszorg en Broederlijk Delen; jonge ouders vanuit de doopcatechese en nog enkele andere.

Een uitnodiging aan alle geïnteresseerden in onze gemeenschap:
Velen zijn betrokken bij onze gemeenschap, maar maken geen deel uit van één van de werkgroepen.
Daarom nodigen we alle geïnteresseerden uit, om na de viering van zondag 19 mei 10 uur, een klein uurtje in de kerk samen te komen met Myriam en Staf en over de uitgangspunten na te denken en een eigen inbreng te hebben.

We leggen onze inzichten samen!


Alle input vanuit de groepen en vanuit deze bijeenkomst op zondag 19 mei wordt verzameld. De conclusies worden samengebracht bij de Stuurgroep en overgemaakt naar de pastorale ploeg van onze gemeenschap.
In september hebben we hierover ook een gesprek met onze hulpbisschop Koen Vanhoutte.
En we geven de Uitgangspunten aan onze Gemeenschap in de Startviering op 29 september.