Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Donderdag 16 oktober 2014.
De zaal van de pastorie loopt vol. Het is weer de avond van Forum. We schenken ons een water of een sapje in, of anders een glaasje wijn. En zetten ons rond de grote tafel. De jongeren van Jamaswapi, Bob, Jef, Juliaan, Pastoor Jan, ieder die iets binnen onze parochie vertegenwoordigt. Vormsel - en communie voorbereiding, kosters en pastorale ploeg, Koraalhuis, ziekenbezoek, lectoren… Ook vanavond zijn we weer samen om naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan over wat ons bindt in onze mooie gemeenschap.

Guido opent de bijeenkomst en stelt voor dat de avond in tweeën wordt gedeeld. Met eerst de tijd om, uitgaande van ons eerste uitgangspunt, ‘Wij laten ons inspireren door de Boodschap van Jezus’, elkaar iets van ons geloofsbeleven te vertellen. Wat betekent geloof, Wie is God, voor ons… Daarna is er ruimte om met elkaar over het nu, maar zeker ook over de toekomst na te denken.

Elke zondag mogen wij in onze gemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw -over-de-Dijle samenkomen rond de boodschap van Jezus. De ene zondag roept Hij ons op tot solidariteit, de andere zondag motiveert hij ons tot ommekeer, en vandaag 16 maart 2014 nam Hij ons mee voor een topervaring. De viering stond in het teken van ons eerste uitgangspunt: We laten ons inspireren door de boodschap van Jezus. Wij zijn een gelovige gemeenschap en we verzamelen ons rond Jezus en zijn evangelie.  We vertalen en hertalen die boodschap voor mensen vandaag en willen die – als zoekende gelovigen – in praktijk brengen in ons leven.’

Zoals Jef Vanderkrieken het zei in zijn homilie van 15 augustus 2012 is de feestdag van Maria in onze gemeenschap uitgegroeid tot een dag van dankbaarheid en solidariteit, vooral met de missionarissen van deze tijd. We brachten 797 euro samen bij de omhaling voor de school in Koshimbanda. Omdat het vakantie was voor velen, kunnen diegenen, die dat wensen, nog een bijdrage overschrijven op de rekening 405-0084841-94 op naam van de VZW-VPW Mechelen Zuid met vermelding: school van Koshi.
Hierna volgt een samenvatting van de tekst die Jef uitsprak.

"De tijd dat missionarissen van bij ons naar verre landen trokken, om daar het evangelie te gaan preken, behoort bijna tot de geschiedenis.

OLV logo kleur

 

Met de zeven vernieuwde uitgangspunten wil onze gemeenschap aangeven waarvoor wij staan en hoe wij die gemeenschap vorm willen geven. Na een uitgebreide consultatieronde dit voorjaar werd het resultaat besproken en vastgelegd in de bijeenkomst van de pastorale ploeg op 18 september 2019, in de aanwezigheid van Mgr. Koen Vanhoutte, hulpbisschop van Mechelen-Brussel: 

De vernieuwde uitgangspunten waarmee wij op weg gaan:

We laten ons inspireren door de levende Jezus en zijn boodschap van een liefdevolle God

In september 2010 getuigde Leo Fijen, de bekende Nederlandse televisiejournalist hier in onze kerk over zijn gemeenschap ‘Sint- Maarten’ in Maartensdijk. Hij schreef er een boek over: ‘Het wonder van Maartensdijk’. 
In het verhaal van deze  Nederlandse parochie zagen wij heel wat gemeenschappelijk met onze gemeenschap. In beide gemeenschappen werken mensen met hart en ziel aan en voor de gemeenschap en ze dromen ervan dat de gemeenschap ook in de toekomst levengevend mag blijven.
We leerden hoe zij de missie van hun parochie in tien punten vatten, die voor iedere gelovige en toevallige passant, voor iedere werkgroep en toegewijde vrijwilliger, verduidelijken wat de gemeenschap van Sint-Maarten wil zijn. Het zijn punten die in de nabije en verre toekomst een houvast geven voor alle vragen die op deze gemeenschap afkomen.
Dat heeft ons geïnspireerd.