Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Elke zondag mogen wij in onze gemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw -over-de-Dijle samenkomen rond de boodschap van Jezus. De ene zondag roept Hij ons op tot solidariteit, de andere zondag motiveert hij ons tot ommekeer, en vandaag 16 maart 2014 nam Hij ons mee voor een topervaring. De viering stond in het teken van ons eerste uitgangspunt: We laten ons inspireren door de boodschap van Jezus. Wij zijn een gelovige gemeenschap en we verzamelen ons rond Jezus en zijn evangelie.  We vertalen en hertalen die boodschap voor mensen vandaag en willen die – als zoekende gelovigen – in praktijk brengen in ons leven.’

Zoals Jef Vanderkrieken het zei in zijn homilie van 15 augustus 2012 is de feestdag van Maria in onze gemeenschap uitgegroeid tot een dag van dankbaarheid en solidariteit, vooral met de missionarissen van deze tijd. We brachten 797 euro samen bij de omhaling voor de school in Koshimbanda. Omdat het vakantie was voor velen, kunnen diegenen, die dat wensen, nog een bijdrage overschrijven op de rekening 405-0084841-94 op naam van de VZW-VPW Mechelen Zuid met vermelding: school van Koshi.
Hierna volgt een samenvatting van de tekst die Jef uitsprak.

"De tijd dat missionarissen van bij ons naar verre landen trokken, om daar het evangelie te gaan preken, behoort bijna tot de geschiedenis.

Kopie  van DSC 0295Met velen werken we met hart en ziel aan en voor onze gemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.  We dromen ervan dat deze gemeenschap ook in de komende jaren ‘leven-gevend’ mag blijven. We zijn er ons van bewust dat we voor een tijd van veranderingen staan en we willen onze gemeenschap voorbereiden op de toekomst.  Daarom vatten we de ‘missie’ van onze gemeenschap in 7 punten samen om te verduidelijken wat en wie we willen zijn:
7 punten die vorm geven aan ons liturgie vieren en gemeenschap zijn.
7 punten die in de nabije en verre toekomst een houvast kunnen geven voor de vragen die op onze gemeenschap afkomen.
7 punten die de basis zijn voor de verdere uitbouw van onze gemeenschap.

In september 2010 getuigde Leo Fijen, de bekende Nederlandse televisiejournalist hier in onze kerk over zijn gemeenschap ‘Sint- Maarten’ in Maartensdijk. Hij schreef er een boek over: ‘Het wonder van Maartensdijk’. 
In het verhaal van deze  Nederlandse parochie zagen wij heel wat gemeenschappelijk met onze gemeenschap. In beide gemeenschappen werken mensen met hart en ziel aan en voor de gemeenschap en ze dromen ervan dat de gemeenschap ook in de toekomst levengevend mag blijven.
We leerden hoe zij de missie van hun parochie in tien punten vatten, die voor iedere gelovige en toevallige passant, voor iedere werkgroep en toegewijde vrijwilliger, verduidelijken wat de gemeenschap van Sint-Maarten wil zijn. Het zijn punten die in de nabije en verre toekomst een houvast geven voor alle vragen die op deze gemeenschap afkomen.
Dat heeft ons geïnspireerd.

Zondag 15 april, Beloken Pasen, was een uitgelezen moment om stil te staan bij één van de 7 Uitgangspunten van onze gemeenschap:  “Wij komen wekelijks samen in Zijn naam om Hem te gedenken”.
In de geest van¨Pasen past precies dit Uitgangspunt 2 en hierover getuigde Caroline in de homilie :

“Wij komen op zondag samen in Zijn naam om Hem te gedenken” stellen we voor als derde uitgangspunt van onze gemeenschap, onmiddellijk volgend op het eerste uitgangspunt: “We laten ons inspireren door de boodschap van Christus”, en het tweede “We heten iedereen welkom”. Deze drie uitgangspunten vormen samen een drie-eenheid:
- Jezus en Zijn boodschap is de grondreden waarom we samen komen.
- Die boodschap willen we samen horen met mensen die regelmatig komen, en ook met wie hier af en toe eens passeert. We willen ze samen vertellen en beleven met mensen die hier ieder op een eigen wijze van getuigen en ons zo voorgaan, in de context van vandaag.
- En samen vinden we elkaar, op zondag, in de viering, die het kloppend hart vormt van onze gemeenschap.