Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

 

orgel4 kopieConsultare Orgelbouw werkt sinds november 2019 aan het groot onderhoud van ons orgel dat na 60 jaar een grote beurt echt nodig had. Sinds er op zondag 9 februari een kortsluiting optrad in de gelijkstroomtransformator zwijgt het orgel. Ondertussen hebben de orgelbouwers ondanks de corona epidemie doorgewerkt volgens de vooropgestelde planning. Alle orgelonderdelen zijn ondertussen in hun atelier in orde gebracht en zijn klaar om terug gemonteerd te worden.

Na het verkrijgen van de nodige toelating van het Agentschap Onroerend Erfgoed zijn de orgelbouwers op 21 oktober begonnen met het verstevigen van de engelenbeelden op de historische orgelkast uit 1669. Ook de houtworm in Sint-Cecilia die 17 meter hoog troont wordt bestreden. De hele orgelkast wordt schoongemaakt en in de was gezet. Daartoe is een hoogtewerker in de kerk gebracht die 19m hoog kan reiken en zeker tot 6 november aan het werk is. De orgelspeeltafel -volledig nagekeken- is terug en staat op wieltjes zodat bij concerten de speeltafel tot voor het altaar kan gerold worden. Er wordt ook een nieuwe elektrische kabel gelegd tussen speeltafel en orgeltribune. Gedurende de maand november worden de vernieuwde windladen in de orgelkasten gemonteerd en worden de pijpen teruggeplaatst. In december wordt een begin gemaakt met intoneren en generaal stemmen van de duizenden orgelpijpen.

De orgelbouwer heeft beloofd dat een deel van het orgel terug zal klinken tegen het feest van Kerstmis!

We zijn benieuwd naar de klank als van een nieuw orgel.

 

 

 

 

 

 

 

Op maandag 28 september 2020 startte in onze kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle de restauratie van het Rubens-drieluik over de wonderbare visvangst. Het schilderij werd van zijn muurbevestiging afgehaald en vervolgens zal de restauratie ter plaatse worden uitgevoerd. Naar verwachting zal die een jaar in beslag nemen.

 

4550a29

De restaurateurs van de firma’s Artecura en Remmen, geholpen door specialisten van kunstbehandelaar ArtSalvage, hebben dit grote en massieve schilderij met behulp van daarvoor bestemde apparatuur van de muur gehaald.

De restaurateurs kunnen nu met het eigenlijke werk beginnen: u kunt dit volgen op de namiddagen waarop onze kerk toegankelijk is voor het publiek.

Op de plek waar het gilde van de visverkopers zijn altaar had, in de zuidelijke dwarsbeuk, toont het centrale paneel van het drieluik de wonderbare visvangst, met Jezus, de apostelen, en netten die uitpuilen van de vis. De zijluiken laten het vinden van een ‘cijnspenning’ in een vis zien, en de vangst van Tobias, die met de vissenlever zijn vader het zicht terug kon geven. De visverkopers moeten intens tevreden zijn geweest met dit schilderij, dat hun negotie zo goed tot uitdrukking brengt.

Restauratieproces kan gevolgd worden

Eerst wordt de parkettage (het latwerk) op de achterkant van het middenpaneel vervangen: deze zit nu vast waardoor er spanning staat op het paneel. Ook krijgt het schilderij een behandeling tegen houtworm en schimmel. Dan komt het hoofdwerk aan de orde: het retoucheren en opnieuw vernissen van de verflaag. Door die spanning zijn er immers veel kleine verflaagjes losgeraakt of zelfs verdwenen. De hele restauratie is begroot op afgerond 117.000 euro; daarnaast is er een kleine 8.000 euro voorzien voor het losmaken en weer aan de wand bevestigen van het grote en zware drieluik.

Het restauratieproces, dat naar verwachting in het najaar van 2021 wordt afgerond, zal steeds kunnen worden gevolgd. Daartoe wordt een kijkvenster gemaakt in de wand die schilderij en werkplaats zal afscheiden van de rest van het kerkgebouw. Op de namiddagen dat de kerk voor bezichtiging is geopend zal de restauratie dus ook bekeken kunnen worden.

DSC 3652b

 

Bijkomende werken

Enkele werken die verband houden met deze restauratie zijn het in een later stadium aanbrengen van schermen die ultraviolet licht weren aan de glas-in-loodramen van de zuidelijke dwarsbeuk en de restauratie van de muurschildering achter het schilderij, die diende als versiering van het altaar van het visverkopersgilde.

De restauratie zal naar verwachting veel belangstelling trekken en dat vergoedt ruimschoots de overlast die het afschotten van de zijbeuk met zich meebrengt. En de beloning komt er: een drieluik dat het prachtige coloriet van Rubens nog meer naar voren doet komen!

Rogier; foto © KIK-IRPA

----------------------------

DSC 8613In 2016 nam de kerkfabriek van de Lieve-Vrouweparochie het initiatief om samen met de Pastorale Ploeg van Onze-Lieve-Vrouw o/d Dijle het beeld van O.L.Vrouw van Zeven Weeën, de troon en de sokkel te laten behandelen om verder verval te voorkomen. De opdracht werd toevertrouwd aan de firma Iparc uit Kampenhout, die de conserverende behandeling in 2017 ter plaatse heeft uitgevoerd.

Wij nodigen u uit op de inhuldiging die gepaard gaat met een causerie over de geschiedenis van het broederschap van 1626 tot 1786 door Patrick De Greef. Vervolgens zal Obrecht de Boer van het restauratieatelier Iparc de behandeling toelichten. Aansluitend wordt door de kerkfabriek van Lieve-Vrouweparochie een receptie aangeboden. Voor de gelegenheid zal Marc Van Bets de beiaard bespelen en zorgt The Delicious Black Pepper Formation voor de muzikale omlijsting.
Afspraak op zondag 13 mei om 15.00 u. in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

Deze feestelijke zitting is een gemeenschappelijk initiatief van de Geloofsgemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, de Kerkfabriek van de Lieve-Vrouweparochie en de Vrienden van Sint-Rombout. Wij hopen van harte U te mogen begroeten !

Op maandag 6 februari 2017 lichtten Hugo De Cleyn, voorzitter van de kerkraad en schepen voor cultuur van de stad Mechelen, Björn Siffer de recente aankoop toe van een teruggevonden beeld uit de kerkschat van O.L. Vrouw o/d Dijle. Het gaat om het houten beeld van het door een engel gesteund kruis, dat in het begin van de 18de eeuw is gemaakt door Jan-Frans Boeckstuyns. Die bekende Mechelse beeldhouwer heeft het Heilig-Grafaltaar op zijn naam staan, waarvan het teruggevonden beeld een centraal deel uitmaakte. Zoals oudere parochianen zich weten te herinneren, heeft dat Heilig-Grafaltaar, tot 1965, gestaan op de plek waar nu de ‘Wonderbare Visvangst’ van Rubens hangt.

4550b51
Terwijl de engelen van het kerstevangelie einde 2015 het ‘Gloria in excelsis’ zingen, worden in de torenkamer van onze kerk beeldjes van een aantal engeltjes onder handen genomen. Dat doet Hannelore Standaert, die werkt voor het restauratiebedrijf Altri Tempi. Onze kerkfabriek en de Stad Mechelen hebben Altri Tempi de opdracht gegeven om de beeldjes, die al tientallen jaren stof vergaren, en inmiddels fors zijn aangetast door houtworm, op te knappen, en te zorgen voor een veilige opslag in kisten.  Ze worden schoongemaakt, en krijgen een gasbehandeling om alle ongedierte eruit te  verwijderen. Dat gebeurt ook met een drietal grote houten kandelaars, en een beeld van (waarschijnlijk) Sint Nicolaas in het koor van de kerk. De engelenbeeldjes zijn van hout, en hebben een marmerbeschildering. Ze dateren waarschijnlijk uit de negentiende eeuw.Mogelijk hebben ze het oksaal opgesierd, dat omstreeks 1830 achterin onze kerk werd opgericht om plaats te bieden aan orgel en koorzangers, maar weer verdween bij de herstelwerken in de jaren 1960. Op de foto ziet u Hannelore bij drie van de meest gave beeldjes.

4550a23

Tweemaal zes zuilen schragen het gewelf in het middenschip van onze kerk. Sinds enkele weken staan daarnaast nog vijf zuilen. Zij reiken misschien niet tot de hemel - ze zijn niet hoger dan een mensenlengte - maar die sierlijke zuiltjes bevatten de kern van alles wat zich afspeelt in en vanuit onze geloofsgemeenschap. Zij staan strategisch opgesteld bij de ingang van de kerk aan de kant van de toren. De eerste zuil heet je welkom, vermeldt de zeven uitgangspunten van onze gemeenschap, en geeft aan wanneer onze vieringen plaatsvinden. Zuil twee geeft algemene informatie, met de kalender van vieringen en evenementen en belangrijke adressen. Op zuil drie, die van de levensmomenten, kun je vinden  hoe wij doopvieringen, eerste communie en vormsel, huwelijk en overlijden, de sacramenten dus, gestalte geven in onze kerk. De vierde zuil, die van het gemeenschapsleven, bevat gegevens over de Ark van de nevendienst voor kinderen en jongeren, over de acolieten en lectoren, het Koor,onze jeugdwerking Jamaswapi.... Tenslotte geeft de vijfde zuil aan hoe wij voor elkaar, in en (soms ver) buiten onze gemeenschap, zorg dragen. Dat gebeurt via Broederlijk Delen en Welzijnszorg, maar ook het Koraalhuis, Calefact en onze steun aan de scholen van Koshimbanda, Congo zijn hier vermeld. Tenslotte worden de bezinningsgroepen Kedron en Roeach genoemd. De zuiltjes zijn prachtig vormgegeven, en het overzicht dat ze geven is heel duidelijk. Ze zijn ingewijd op de afgelopen Pinksterviering. De bezoeker van onze kerk kan nu in een oogopslag zien wat we doen, en waar hij of zij terecht kan.

Een getuigenis van Hankie Flleerackers over haar grootvader Jan Lauwers (1898-1988), de architect van de restauratie van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (november 2013).

Heel graag wil ik de heer  Guido Knops bedanken voor dit klein eerbetoon dat ik mag geven aan mijn grootvader architect  Jan Lauwers.
Sinds mijn bezoek aan de kerk eind augustus 2013, heb ik met de heer Knops vele keren schriftelijk contact gehad.  Mijn verontwaardiging was groot toen bleek dat ik, tijdens het bezoek van de kerk nergens , onder elke vorm ook, iets over architect Jan Lauwers heb gevonden. Niet ter plaatse of op de website of in de brochures over de historiek van de Onze-Lieve-Vrouw-Over-De-Dijle kerk.

Als lid van de Koninklijke Academie van Schone Kunsten en Wetenschappen van België (Prix de Rome behaald in 1934) heeft hij in 1968, op zijn 70-jarige leeftijd de restauratie van  het gehele interieur (de verlichting, de verwarmingselementen,  de 3 tochtportalen, het altaar, de kapel, de moderne sokkels onder de heilige beelden, de vloer, de glasramen, enz …) en de toren van de kerk op zich genomen.