Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

DSC 8613In 2016 nam de kerkfabriek van de Lieve-Vrouweparochie het initiatief om samen met de Pastorale Ploeg van Onze-Lieve-Vrouw o/d Dijle het beeld van O.L.Vrouw van Zeven Weeën, de troon en de sokkel te laten behandelen om verder verval te voorkomen. De opdracht werd toevertrouwd aan de firma Iparc uit Kampenhout, die de conserverende behandeling in 2017 ter plaatse heeft uitgevoerd.

Wij nodigen u uit op de inhuldiging die gepaard gaat met een causerie over de geschiedenis van het broederschap van 1626 tot 1786 door Patrick De Greef. Vervolgens zal Obrecht de Boer van het restauratieatelier Iparc de behandeling toelichten. Aansluitend wordt door de kerkfabriek van Lieve-Vrouweparochie een receptie aangeboden. Voor de gelegenheid zal Marc Van Bets de beiaard bespelen en zorgt The Delicious Black Pepper Formation voor de muzikale omlijsting.
Afspraak op zondag 13 mei om 15.00 u. in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

Deze feestelijke zitting is een gemeenschappelijk initiatief van de Geloofsgemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, de Kerkfabriek van de Lieve-Vrouweparochie en de Vrienden van Sint-Rombout. Wij hopen van harte U te mogen begroeten !

Op maandag 6 februari 2017 lichtten Hugo De Cleyn, voorzitter van de kerkraad en schepen voor cultuur van de stad Mechelen, Björn Siffer de recente aankoop toe van een teruggevonden beeld uit de kerkschat van O.L. Vrouw o/d Dijle. Het gaat om het houten beeld van het door een engel gesteund kruis, dat in het begin van de 18de eeuw is gemaakt door Jan-Frans Boeckstuyns. Die bekende Mechelse beeldhouwer heeft het Heilig-Grafaltaar op zijn naam staan, waarvan het teruggevonden beeld een centraal deel uitmaakte. Zoals oudere parochianen zich weten te herinneren, heeft dat Heilig-Grafaltaar, tot 1965, gestaan op de plek waar nu de ‘Wonderbare Visvangst’ van Rubens hangt.

4550b51
Terwijl de engelen van het kerstevangelie einde 2015 het ‘Gloria in excelsis’ zingen, worden in de torenkamer van onze kerk beeldjes van een aantal engeltjes onder handen genomen. Dat doet Hannelore Standaert, die werkt voor het restauratiebedrijf Altri Tempi. Onze kerkfabriek en de Stad Mechelen hebben Altri Tempi de opdracht gegeven om de beeldjes, die al tientallen jaren stof vergaren, en inmiddels fors zijn aangetast door houtworm, op te knappen, en te zorgen voor een veilige opslag in kisten.  Ze worden schoongemaakt, en krijgen een gasbehandeling om alle ongedierte eruit te  verwijderen. Dat gebeurt ook met een drietal grote houten kandelaars, en een beeld van (waarschijnlijk) Sint Nicolaas in het koor van de kerk. De engelenbeeldjes zijn van hout, en hebben een marmerbeschildering. Ze dateren waarschijnlijk uit de negentiende eeuw.Mogelijk hebben ze het oksaal opgesierd, dat omstreeks 1830 achterin onze kerk werd opgericht om plaats te bieden aan orgel en koorzangers, maar weer verdween bij de herstelwerken in de jaren 1960. Op de foto ziet u Hannelore bij drie van de meest gave beeldjes.

4550a23

Tweemaal zes zuilen schragen het gewelf in het middenschip van onze kerk. Sinds enkele weken staan daarnaast nog vijf zuilen. Zij reiken misschien niet tot de hemel - ze zijn niet hoger dan een mensenlengte - maar die sierlijke zuiltjes bevatten de kern van alles wat zich afspeelt in en vanuit onze geloofsgemeenschap. Zij staan strategisch opgesteld bij de ingang van de kerk aan de kant van de toren. De eerste zuil heet je welkom, vermeldt de zeven uitgangspunten van onze gemeenschap, en geeft aan wanneer onze vieringen plaatsvinden. Zuil twee geeft algemene informatie, met de kalender van vieringen en evenementen en belangrijke adressen. Op zuil drie, die van de levensmomenten, kun je vinden  hoe wij doopvieringen, eerste communie en vormsel, huwelijk en overlijden, de sacramenten dus, gestalte geven in onze kerk. De vierde zuil, die van het gemeenschapsleven, bevat gegevens over de Ark van de nevendienst voor kinderen en jongeren, over de acolieten en lectoren, het Koor,onze jeugdwerking Jamaswapi.... Tenslotte geeft de vijfde zuil aan hoe wij voor elkaar, in en (soms ver) buiten onze gemeenschap, zorg dragen. Dat gebeurt via Broederlijk Delen en Welzijnszorg, maar ook het Koraalhuis, Calefact en onze steun aan de scholen van Koshimbanda, Congo zijn hier vermeld. Tenslotte worden de bezinningsgroepen Kedron en Roeach genoemd. De zuiltjes zijn prachtig vormgegeven, en het overzicht dat ze geven is heel duidelijk. Ze zijn ingewijd op de afgelopen Pinksterviering. De bezoeker van onze kerk kan nu in een oogopslag zien wat we doen, en waar hij of zij terecht kan.

Een getuigenis van Hankie Flleerackers over haar grootvader Jan Lauwers (1898-1988), de architect van de restauratie van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (november 2013).

Heel graag wil ik de heer  Guido Knops bedanken voor dit klein eerbetoon dat ik mag geven aan mijn grootvader architect  Jan Lauwers.
Sinds mijn bezoek aan de kerk eind augustus 2013, heb ik met de heer Knops vele keren schriftelijk contact gehad.  Mijn verontwaardiging was groot toen bleek dat ik, tijdens het bezoek van de kerk nergens , onder elke vorm ook, iets over architect Jan Lauwers heb gevonden. Niet ter plaatse of op de website of in de brochures over de historiek van de Onze-Lieve-Vrouw-Over-De-Dijle kerk.

Als lid van de Koninklijke Academie van Schone Kunsten en Wetenschappen van België (Prix de Rome behaald in 1934) heeft hij in 1968, op zijn 70-jarige leeftijd de restauratie van  het gehele interieur (de verlichting, de verwarmingselementen,  de 3 tochtportalen, het altaar, de kapel, de moderne sokkels onder de heilige beelden, de vloer, de glasramen, enz …) en de toren van de kerk op zich genomen.

De kerkraad van de kerkfabriek bestaat uit 5 leden en draagt zorg voor het beheer en het onderhoud van het kerkgebouw.

Voorzitter: Hugo De Cleyn, tel: 015 27 43 04. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1 6Onze-Lieve-Vrouw moet haar mantel vol trots opnieuw geplooid hebben, want er stond een forse storm die laatste dag van februari 2010: de dag waarop de buitenrestauratie van de aan haar opgedragen kerk over-de-Dijle werd ingehuldigd .

Toch kwamen hiervoor enkele honderden mensen naar deze kerk: vertegenwoordigers van Kerk, Stad, Provincie en Vlaamse Overheid, de parochianen, en vele anderen die graag wilden zien hoe geslaagd de restauratie wel was!