Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Het orgel is in feite een nieuw orgel, daterend uit 1958–1968; wel is bij de bouw gebruikgemaakt van oud, nog bewaard materiaal en is het in de gerestaureerde orgelkast met zijn barokke fronton uit 1669 ondergebracht.

Wannes Vanderhoeven, organist bespeelt het orgel en ondertussen kan je mooie sfeerbeelden van de kerk bekijken:

De beiaard, die tot stand kwam onder impuls van Staf Nees, is eveneens modern. Op de vijf luidklokken na (1947–1962) dateert hij van 1965. Hij bevat 50 klokken, met een totaal gewicht van 9.123 kg, en is getemperd gestemd, met A' = 440 Hz.

Elke 1ste en 3de zaterdag van de maand van 13.30 tot 14.30 uur wordt de beiaard bespeeld door onze beiaardier Tom Van Peer.