Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Een getuigenis van Hankie Flleerackers over haar grootvader Jan Lauwers (1898-1988), de architect van de restauratie van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (november 2013).

Heel graag wil ik de heer  Guido Knops bedanken voor dit klein eerbetoon dat ik mag geven aan mijn grootvader architect  Jan Lauwers.
Sinds mijn bezoek aan de kerk eind augustus 2013, heb ik met de heer Knops vele keren schriftelijk contact gehad.  Mijn verontwaardiging was groot toen bleek dat ik, tijdens het bezoek van de kerk nergens , onder elke vorm ook, iets over architect Jan Lauwers heb gevonden. Niet ter plaatse of op de website of in de brochures over de historiek van de Onze-Lieve-Vrouw-Over-De-Dijle kerk.

Als lid van de Koninklijke Academie van Schone Kunsten en Wetenschappen van België (Prix de Rome behaald in 1934) heeft hij in 1968, op zijn 70-jarige leeftijd de restauratie van  het gehele interieur (de verlichting, de verwarmingselementen,  de 3 tochtportalen, het altaar, de kapel, de moderne sokkels onder de heilige beelden, de vloer, de glasramen, enz …) en de toren van de kerk op zich genomen.

In diezelfde periode voerde deze Mechelse architect ook de laatste restauratie uit aan de Sint-Gummaruskerk en het Osterriet’s Stadhuis van Lier.

Lauwers’ontwerpen en leiding aan de laatste binnenrestauratie heeft het kerkgebouw tot over de grenzen bekend gemaakt met zijn overweldigend originele aanpak (zie o.a. ‘Het Licht van Lauwers’). Bekijk met een hedendaagse blik de kleurenrijkdom van Lauwers’ 50-jarig oud ontwerp van de brandglasramen. Maar tevens het ganse interieur met het blootleggen van oud middeleeuws muurschilderwerk, de inbouw van een doeltreffende én discrete nieuwe technische uitrusting voor verlichting en verwarming, mooie onopvallende tochtportalen, restauraties van vloeren, muren, zuilen en gewelven, het prachtige altaar, de bouw van een stemmig weekkapel , met als kroon op zijn werk: het vernieuwd torendak. Tijdens die periode werd in de oude gerestaureerde orgelkast het nieuwe orgel door zijn vriend Staf Nees ingespeeld en de beiaard uitgerust met 5 luid- en 50 speelklokken.

Deze kerk was zijn levenswerk. Met zijn echtgenote Joanna Hyughens en énige dochter Ria Lauwers (1935-1997) woonde hij eerst op de Dijle nr. 26. Nadien verhuisde hij naar de Louizastraat in de nabijheid van ‘zijn’ kerk. Bij de bezoeken herinner ik me steevast de ontelbare glasramen rondom je. Niet alleen op zijn tekentafels , maar deze kleine brandglasramen lagen verspreid overal in huis. Op de keukentafel, salontafel, piano, enz … . Vooral zijn boeiende verhalen over de restauratie zijn onvergetelijk. Meermaals, als kleine kinderen, zijn mijn twee broers en ik, rondgeleid geweest in de kerk en mochten we alles van heel dichtbij bekijken. Wij hingen letterlijk aan zijn lippen. Je moet je voorstellen, een man van 1 meter 90 met staalblauwe ogen en wit-grijze borstelharige wenkbrauwen die je met een gepassioneerde blik doorboren met steeds een brede glimlach. Altijd. Wat een talentvolle man! Tot zeer late leeftijd wandelde hij dagelijks rondom de kerk om na te kijken af alles nog intact was. Als er fouten waren, kroop hij in de dakgoot tot grote ontsteltenis van eenieder.

Mijn vader, architect Paul Fleerackers, had het geluk het hele proces mee te kunnen beleven. Langdurige werfgesprekken over het gebruik van de juiste natuursteensoorten heeft hij mogen meemaken. Samen met Jan Lauwers, toenmalig directeur van het Nationaal Hoger Instituut voor bouwkunsten en stedenbouw, ging mijn vader  meermaals mee op studiereis naar de Franse ‘carrières’ (Massengi’s e.a.).

Op inventaris.onroerenderfgoed.be vind je via de naam Jan Lauwers in te geven al zijn vele projecten te Mechelen, Lier, Antwerpen, Bornem, Putte, Hoogstraten, Dilbeek, St. Amands, …

Naast de heer Guido Knops wil ik graag mijn vader Paul Fleerackers danken voor het helpen bij het  opzoekwerk en de vele getuigenissen.
Een trots en dankbaar kleinkind,
Hankie Fleerackers.'

Hierbij 2 foto’s van Jan Lauwers:  Een foto van hem bij het doopfeest van Hankie Fleerakers (1965). De andere foto enkele jaren later ten huize Jan Lauwers in de Louizastraat, samen met zijn dochter Ria Lauwers en zijn kleinzoon Yon Fleerackers.