Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

4550a23

Tweemaal zes zuilen schragen het gewelf in het middenschip van onze kerk. Sinds enkele weken staan daarnaast nog vijf zuilen. Zij reiken misschien niet tot de hemel - ze zijn niet hoger dan een mensenlengte - maar die sierlijke zuiltjes bevatten de kern van alles wat zich afspeelt in en vanuit onze geloofsgemeenschap. Zij staan strategisch opgesteld bij de ingang van de kerk aan de kant van de toren. De eerste zuil heet je welkom, vermeldt de zeven uitgangspunten van onze gemeenschap, en geeft aan wanneer onze vieringen plaatsvinden. Zuil twee geeft algemene informatie, met de kalender van vieringen en evenementen en belangrijke adressen. Op zuil drie, die van de levensmomenten, kun je vinden  hoe wij doopvieringen, eerste communie en vormsel, huwelijk en overlijden, de sacramenten dus, gestalte geven in onze kerk. De vierde zuil, die van het gemeenschapsleven, bevat gegevens over de Ark van de nevendienst voor kinderen en jongeren, over de acolieten en lectoren, het Koor,onze jeugdwerking Jamaswapi.... Tenslotte geeft de vijfde zuil aan hoe wij voor elkaar, in en (soms ver) buiten onze gemeenschap, zorg dragen. Dat gebeurt via Broederlijk Delen en Welzijnszorg, maar ook het Koraalhuis, Calefact en onze steun aan de scholen van Koshimbanda, Congo zijn hier vermeld. Tenslotte worden de bezinningsgroepen Kedron en Roeach genoemd. De zuiltjes zijn prachtig vormgegeven, en het overzicht dat ze geven is heel duidelijk. Ze zijn ingewijd op de afgelopen Pinksterviering. De bezoeker van onze kerk kan nu in een oogopslag zien wat we doen, en waar hij of zij terecht kan.