Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

4550b51
Terwijl de engelen van het kerstevangelie einde 2015 het ‘Gloria in excelsis’ zingen, worden in de torenkamer van onze kerk beeldjes van een aantal engeltjes onder handen genomen. Dat doet Hannelore Standaert, die werkt voor het restauratiebedrijf Altri Tempi. Onze kerkfabriek en de Stad Mechelen hebben Altri Tempi de opdracht gegeven om de beeldjes, die al tientallen jaren stof vergaren, en inmiddels fors zijn aangetast door houtworm, op te knappen, en te zorgen voor een veilige opslag in kisten.  Ze worden schoongemaakt, en krijgen een gasbehandeling om alle ongedierte eruit te  verwijderen. Dat gebeurt ook met een drietal grote houten kandelaars, en een beeld van (waarschijnlijk) Sint Nicolaas in het koor van de kerk. De engelenbeeldjes zijn van hout, en hebben een marmerbeschildering. Ze dateren waarschijnlijk uit de negentiende eeuw.Mogelijk hebben ze het oksaal opgesierd, dat omstreeks 1830 achterin onze kerk werd opgericht om plaats te bieden aan orgel en koorzangers, maar weer verdween bij de herstelwerken in de jaren 1960. Op de foto ziet u Hannelore bij drie van de meest gave beeldjes.