Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Het orgel is in feite een nieuw orgel, daterend uit 1958–1968; wel is bij de bouw gebruikgemaakt van oud, nog bewaard materiaal en is het in de gerestaureerde orgelkast met zijn barokke fronton uit 1669 ondergebracht.

Wannes Vanderhoeven, organist bespeelt het orgel en ondertussen kan je mooie sfeerbeelden van de kerk bekijken:

De beiaard, die tot stand kwam onder impuls van Staf Nees, is eveneens modern. Op de vijf luidklokken na (1947–1962) dateert hij van 1965. Hij bevat 50 klokken, met een totaal gewicht van 9.123 kg, en is getemperd gestemd, met A' = 440 Hz.

Elke 1ste en 3de zaterdag van de maand van 13.30 tot 14.30 uur wordt de beiaard bespeeld door onze beiaardier Tom Van Peer.

 


De kerk is open een half uur voor de diensten en is toegankelijk van donderdag tot dinsdag tussen 01/04 tot 31/10 van13 tot 17 uur en tussen 01/11 en 31/03  van 13 tot 16 uur . 

Een korte bouwgeschiedenis.

kerk louisastraatDe eerste vermelding van Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle dateert uit 1236. De kerk is een typisch voorbeeld van Brabantse gotiek. Uit de oudste bouwfase (14de eeuw) stammen de benedenverdieping van de huidige toren en de gevels van de zijbeuken.

In het begin van de 15de eeuw werden de eerste en tweede verdieping van de toren opgetrokken.Tussen 1450 en 1480 kwamen de middenbeuk, de zijbeuken en de aanzet van de dwarsbeuk tot stand. In die periode werden er ook twee vensters gestoken in de benedenverdieping van de toren. De bouw van het hoogkoor werd begonnen in 1500, zoals vermeld is op de eerste steen in de voet van de noordelijke vieringspijler.