Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

GETAL

DSC 1196b kopieDe grootte en het belang van een geloofsgemeenschap werd altijd al afgemeten aan de toestroom van kerkgangers op zon- en feestdagen, gecombineerd met het aantal communicanten, vormelingen en trouwlustige koppeltjes. De som hiervan is in de loop van de eeuwen positief uitgedraaid voor Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle. Niet voor niets en naar alle waarschijnlijkheid is onze kerk de eerste christelijke nederzetting geweest in Mechelen. Vanuit het verleden dragen wij tot op vandaag enige historische verantwoordelijkheid. Altijd met de toekomst voor ogen!

 

Heel even, in de jaren twintig van de eenentwintigste eeuw na Christus, leek en lijkt een virus van nog geen tienduizendste van een millimeter het maatschappelijke en dus ook het kerkelijke leven lam te leggen. Dat is buiten de waard en buiten de inventiviteit van zijn gastheer gerekend! Corona dacht immers tot een decimering over te gaan. Een blik tijdens de zondagse viering-volgens-de-anderhalve-meter zou dit vermoeden eventueel kunnen bevestigen.

4550c01 

De gemeenschap van Onze-Lieve-vrouw-over-de-Dijle te Mechelen groet u van harte.

Wie je ook bent, van waar je ook gekomen bent of welke weg je al hebt afgelegd...

je bent zeer welkom.

Misschien ben je op zoek naar wat licht en wat houvast in je leven,

naar wat steun van meelevende medemensen, naar een ontmoetingsplaats waar mensen elkaar beluisteren,

naar een zinvolle viering waar de boodschap van Jezus Christus ter sprake komt,

naar een trefpunt van christenen,

naar een open plek waar mensen elkaar van dienst willen zijn.

Je bent zeer welkom.

Misschien wil je ook wel meewerken

aan de verdere opbouw, de versterking en de toekomst van de gemeenschap.

Of je nu man of vrouw bent, jong, minder jong of bejaard, enthousiast of nog wat terughoudend.