Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

GETAL

DSC 1196b kopieDe grootte en het belang van een geloofsgemeenschap werd altijd al afgemeten aan de toestroom van kerkgangers op zon- en feestdagen, gecombineerd met het aantal communicanten, vormelingen en trouwlustige koppeltjes. De som hiervan is in de loop van de eeuwen positief uitgedraaid voor Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle. Niet voor niets en naar alle waarschijnlijkheid is onze kerk de eerste christelijke nederzetting geweest in Mechelen. Vanuit het verleden dragen wij tot op vandaag enige historische verantwoordelijkheid. Altijd met de toekomst voor ogen!

 

Heel even, in de jaren twintig van de eenentwintigste eeuw na Christus, leek en lijkt een virus van nog geen tienduizendste van een millimeter het maatschappelijke en dus ook het kerkelijke leven lam te leggen. Dat is buiten de waard en buiten de inventiviteit van zijn gastheer gerekend! Corona dacht immers tot een decimering over te gaan. Een blik tijdens de zondagse viering-volgens-de-anderhalve-meter zou dit vermoeden eventueel kunnen bevestigen.

Mis poes! Mis virus! Evengoed als andere sectoren worden wij als geloofsgemeenschap uitgedaagd om nieuwe verbindingen te leggen en om andere vormen van communicatie te hanteren. Gemeenschap vormen rond Jezus en zijn evangelie blijft immers de zin van ons kerkelijk bestaan! Het mag duidelijk zijn dat iedereen van harte uitgenodigd wordt om aan dit proces deel te nemen. Iedereen, dat zijn de beminde parochianen van altijd, evengoed als de ongekende, dus nog onbeminde zoekers naar zin en samenzijn.

 

Via de catechetische en sacramentele kanalen van doopsel, eerste communie, vormsel en huwelijk waren we de laatste jaren een traject begonnen met deze veelal jonge zoekers. Hierdoor zijn inderdaad al nieuwe verbindingen ontstaan. Deze zijn niet onmiddellijk te vatten in een som, maar ze zijn reëel.  Ook de mensen die van net wat verder weg betrokken willen zijn bij Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle, behoren onverdeeld tot onze gemeenschap. Alleen al via deze nieuwsbrief bereiken we een aantal van jullie. Nogmaals: welkom en maak er mee een thuis van!

Nu we minder dan anders in levende lijve kunnen samenkomen, zijn de nieuwe vormen van communicatie uiteraard belangrijker geworden. Goed om te weten dat onze gemeenschap daar op inzet. Er werd een mixed-media communicatiestrategie op de rails gezet; een vernieuwend project dat alle bestaande initiatieven en werkingen raakt. Het richt zich tot de huidige gemeenschap in zijn diversiteit; tegelijk wil het nieuwe groepen aanspreken, in het bijzonder jongeren, jongvolwassenen en jonge gezinnen en ook hen die zich nog niet aangesproken weten.

 

Nu het getal van de “live-kerkgangers” nog maar eens geslonken is, wegens de gekende omstandigheden, mogen we elkaars creativiteit aanspreken om verbonden te blijven of verbonden te worden. Het zou mooi zijn mocht er zoiets ontstaan als een kerkelijk reproductiegetal dat ruim boven één gaat: aanstekelijk voor velen!

Goede moed voor ons allen en op naar de toekomst!

Jan Arnalsteen, pastoor