Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Op donderdag 23 april 2015 kwam het zesde gemeenschapsforum van Onze-Lieve-Vrouw o/d Dijle bijeen. We bespraken met de 28 aanwezigen ons 7de uitgangspunt: ‘We dragen zorg voor de kwetsbaren in de samenleving’. Aanleiding voor de bijeenkomst was de beslissing van de pastorale ploeg om bedelaars geen plek meer te geven in het portaal van de kerk.

Guido gaf uitleg: “Ook als bedelaars met goede bedoelingen afkomen, is bedelen mensonwaardig.  Kerkgangers hoeven zich niet aangesproken te voelen. Wat het concrete geval van Bianca  betreft, – zo is de naam van de vrouw die bedelde in het portaal van onze kerk- : ieder heeft het recht om haar te helpen, maar het is niet goed om een hele gemeenschap daarin te betrekken.  Er zijn vele mensen in gelijkaardige situaties en daarom is het geen goede zaak om haar elke zondag te laten bedelen. Waarom zij en niet een ander? Het is belangrijk dat onze gemeenschap aandacht blijft hebben voor mensen uit de derde en vierde wereld, maar individuele hulp blijft een zaak van ieder persoonlijk.