Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Onze gemeenschap maakt deel uit van de nieuwe Lieve-Vrouweparochie van Mechelen. Op het Gemeenschapsforum van O.L.Vrouw o/d Dijle op 24 april 2014 werd een beeld geschetst waar we vandaag staan als gemeenschap binnen de nieuwe parochie:
1. Op 1 januari 2014 startten in Mechelen de 3 nieuwe parochies: Sint-Catharina, Emmaüs en Lieve-Vrouweparochie.

2. De Lieve-Vrouweparochie bestaat uit volgende gemeenschappen elk met hun kerk:
- O.L.Vrouw o/d Dijle, de zondagskerk
- Hanswijk
- Muizen Sint-Lambertus
- Leest
- Heffen en Battel
H.Hart (de KWB-werking gaat verder) en Albertus Muizen werden gesloten.

3. Jan Arnalsteen is de pastoor; Serge Takamba Kitoko is medepastoor.

4. De Lieve-Vrouweparochie wordt het kader om de pastoraal te organiseren; een geleidelijke weg.
De aansturing zal gebeuren vanuit een op te richten Parochie/zoneploeg olv Jan Arnalsteen, in overleg met een Parochieraad, waarin elke gemeenschap vertegenwoordigd is. Daarnaast een economische raad om afstemming te doen voor al de zakelijke aspecten.

5. We komen thans samen in een voorlopige “ uitgebreide parochieraad”, waarin wij vertegenwoordigd zijn met Hugo, Monique, Maries, Myriam en Guido.

6. De nieuwe parochie is ‘zichtbaar’ in het parochieblad waarvoor Pierre Van Aken de abonnering doet en Ireen Van Praet de eindredactie.
Rogier Chorus verzorgt en coördineert de redactie van onze gemeenschap.

7. De Lieve-Vrouweparochie zal één eigen kerkbestuur krijgen, met in principe een vertegenwoordiger vanuit elke gemeenschap. Hugo De Cleyn zal er namens onze gemeenschap lid van worden; Hanswijk blijft voorlopig onafhankelijk (restauratiedossier).

8. Voor onze kerk komt er een kerkploeg die bestaat uit: Hugo De Cleyn, voorzitter, Paul Van Kelst, Désiré Breughelmans,  Jan en Lut Verlinden-Vanderauweraer, Walter Van de Perre en Guido Franckx. Neemt de concrete zorg voor ons kerkgebouw op zich. Zal de eerste keer vergaderen als het nieuwe kerkbestuur formeel werd opgericht.

9. De Lieve-Vrouweparochie wordt één afdeling binnen de vzw Dekenaat Mechelen: het doel van de vzw is o.a. de financiering van de pastoraal.
Monique Smets is onze vertegenwoordiger en coördineert de werking van onze afdeling, samen met Marie-Paule Van Oudenhove.

10. De verscheidenheid tussen de gemeenschappen van onze parochie is heel groot: Dijle, Hanswijk, Muizen en Leest hebben elk hun eigen sfeer en cultuur.

11. Het is onze opdracht onze gemeenschap verder uit te bouwen met een grote openheid naar de andere gemeenschappen, vanuit onze 7 Uitgangspunten.

Kopie  van Pasen 2013 fotos Johan 00812. We beleven onze gemeenschap heel sterk in het samen komen in Jezus naam om Hem te gedenken.
We investeren bijzonder veel in onze vieringen: denken we aan de deugddoende en inspirerende Goede Week en Paasviering.
Bijzonder aandachtspunt: verwelkomen, aanspreken van mensen die nieuw naar onze gemeenschap komen en zo zijn er enkelen….

13. We hebben heel wat aandacht voor de catechese:
- naar eerste communie: nieuwe aanpak vanaf 2016;
- naar vormsel;
- naar doopsel: we starten vanaf mei 2014 met een doopselcatechese (Myriam en Peter)

14. We wensen nog meer in te zetten bij diaconie. We hebben Welzijnszorg en Broederlijk Delen (Maries, Annemie, Lieve, Ruben en Mieke); we steunen Koraalhuis en Calefact (huis voor winteropvang); solidariteit met Koshimbanda in Congo.
Op 12 december komt Didier Vanderslycke, coördinator KMS en pastoor in een Antwerpse parochie spreken over “diaconie in een stedelijke geloofsgemeenschap” (in samenwerking met CCV).

15. We nemen initiatieven voor geloofsverdieping: zo komt prof. Em. Fik Meijer (Universiteit Amsterdam en een boeiend spreker) op vrijdag 20 juni spreken over Paulus: ’s namiddags in seminarie vorm op onze pastorij en ’s avonds in Pastoraal Centrum ( is een samenwerking Lieve-Vrouweparochie en CCV)

16. De concrete aandacht voor zieken en bejaarden is verder uit te bouwen.
Dank voor de zorg voor het Milsenhof (groepje aangestuurd door Griet Brosens e.a.)

17. Onze gemeenschap wordt in grote mate gedragen door vele vrijwilligers: het is onze kracht, maar ook een aandachtspunt:
- het is niet vrijblijvend, we rekenen op elkaar
- de diversiteit in het vrijwillgerswerk
- wederzijdse openheid en respect om te bemoedigen, te luisteren, soms kritisch zijn, altijd grote waardering voor elkaar, ….
- respect voor afspraken
- belang van afstemming en coördinatie: belangrijke rol voor de coördinerende taken
- een duidelijk kader kennen waarbinnen je als vrijwilliger werkt
- …..

18. De pastorale ploeg van onze gemeenschap is de plaats voor de afstemming, onder de verantwoordelijkheid van Jan.

19. Een eigen plaats voor Jamaswapi

20. Met dank dat we hier samen mogen aan werken!