In de laatste lijn naar het Vormsel: de ouderavond en de dauwtrap

25 april – de tweede ouderavond De twee weken voor het Vormsel zijn een intense tijd voor ouders, vormelingen en catechisten. Op 25 april kwamen de ouders bijeen voor de tweede ouderavond. De vaste ingrediënten van zo’n avond zijn: terugblik op het afgelopen catechesejaar, inhoudelijke uitwisseling in kleine groep over …

Agenda vormselcatechese 2022-2023

Wanneer ?   Wat ? Waar ? Dinsdag 11 oktober, 20u   1ste ouderavond Weekkapel kerk Zondag 16 oktober, 10u-13.30u Viering, gevolgd door startmoment catechese Kerk + Basisschool Ursulinen Zondag naar keuze in oktober, 10u Viering met kindernevendienst Kerk Week van 17 oktober Ouders en vormeling, filmpje online 1-bij de Jordaan (doopsel) Week …