Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

De lichtmisviering in O.L. Vrouw o/d Dijle 2017 was heel speciaal vanwege de doop van vier kinderen. Maar ook omdat de kinderen die zich op de eerste communie voorbereiden, mét de aanstaande vormelingen bij de voorbereiding hadden geholpen. Zo kwam het dat er meer dan 100 kinderen mét hun ouders en de andere kerkgangers zorgden voor een volle kerk, die met aandacht het grote feest volgden. Pastoor Jan nodigde ieder uit, en vroeg ook om de viering respectvol mee te beleven. De jeugd kwam vervolgens in een grote rij om het altaar het licht, in de vorm van waxinekaarsjes, in ontvangst nemen, om dat aan hun ouders door te geven.

DSC 6854 2Tijdens de viering van de Doop van de Heer op 10 januari 2016, stond centraal de vraag, wat het doopsel voor ons allen betekent. Daarbij werd ook gekeken naar de doopcatechese die we sinds anderhalf jaar in onze gemeenschap aanbieden aan jonge ouders.  Vooral belangrijk is, denkt Zuster Ann,  dat we ons in ons dagelijkse leven niet zomaar laten meedrijven met de slogans van onze moderne maatschappij, maar echt bewust in het leven  staan. Maar, stelt ze vast, “Het vraagt moed om jezelf van tijd tot tijd af te vragen: wat betekent het voor mij om als gedoopte door het leven te gaan?”

In haar homilie benadrukte Myriam  (foto), dat het evangelie van Christus’ doop in de Jordaan niet gaat over een doop, waardoor mensen lid worden van een groep of van een godsdienst. Nee, deze doop is het teken van een 'nieuw begin'. Johannes riep de mensen op om opnieuw te luisteren naar de woorden van de vroegere profeten, zoals Jesaja: 'Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht!'. En velen lieten zich door hem dopen als teken dat ze 'nieuwe mensen' wilden worden en hun geloof weer ernstig wilden nemen. Myriam vertelde over haar ervaringen bij de doopcatechese, die begint met een gesprek met de ouders van de dopeling: “Op een paar gesprekken na gebeurde er elke keer ‘iets’: ouders zijn verwonderd dat we met een grote openheid naar hen toe komen, niet alleen met vragen maar ook met onze eigen getuigenis. Dat creëert een zekere verbondenheid maar ook een openheid om te verkennen wat een gelovige gemeenschap voor hen zou kunnen betekenen. De ouders motiveren op een daaropvolgende ouderavond hun ‘ja’, aan de hand van kaartjes met uitspraken over waarom ze hun kindje laten dopen. We staan samen stil bij de symbolen van het doopsel en hun betekenis. Ook aan de concrete invulling van de viering geven ze samen vorm”.

In de voorbeden werd vervolgens de talrijk aanwezige jeugd bedacht: ‘Wij denken in het bijzonder aan de kinderen in ons midden, jonge mensen, van wie het leven nog aan het begin staat;dat ze een thuis mogen hebben, met veiligheid, houvast en geborgenheid.’

Elke derde zondag van de maand vinden in onze gemeenschap de doopplechtigheden plaats als sluitstuk op de doopcatechese voor de ouders van jonge dopelingen. Op die zondag worden ook de dopelingen van de erop volgende maand afgekondigd.

Nieuw leven roept verwondering, bewondering op; een pasgeboren kind nodigt je als ouder uit om te beminnen, om lief te hebben, zomaar, onvoorwaardelijk. Jonge ouders omarmen het met alle liefde die ze hebben. Als je als ouder beslist om je kindje in onze gemeenschap te laten dopen, ben je van harte welkom!

KL - doopsel 150614Als gemeenschap willen wij mee op weg gaan met jullie, ouders die hun kindje willen laten dopen. 
Een doopsel houdt immers drie keer een ‘ja’ in:
  - een ‘ja’ van God die betekent ‘je bent iemand voor mij, jouw naam staat in de palm van mijn hand, wat er ook gebeurt’
  - een ‘ja’ van de gemeenschap van Christenen die de dopeling welkom heet en opneemt
  - en een ‘ja’ van de ouders, de peter en meter die beloven om het kind in contact te brengen met Jezus, met God.

We nodigen in onze gemeenschap jonge ouders die hun kindje willen laten dopen uit om samen op weg te gaan, geïnspireerd door de boodschap.

Welk traject gaan we samen?     
  - Een eerste contact leggen we graag tijdens een huisbezoek. We gaan samen een stukje op zoek naar jullie ervaring met het geloof, naar jullie verwachtingen en jullie dromen als ouders.
  - Alle ouders die hun kindje laten dopen worden uitgenodigd in de viering in onze gemeenschap op de derde zondag van de maand vooraf. Zo krijgen jullie de kans om je te laten inspireren door de boodschap van Jezus. Het praatje bij de koffie na de viering is een uiting van ons welkom heten als gemeenschap: baby’tjes en jonge kindjes vormen leuke gespreksstof voor jong en oud.
  - Tijdens een avondbijeenkomst met alle ouders die hun kindje in dezelfde maand laten dopen staan we samen stil bij het doopsel, de betekenis ervan en geven inhoud aan de doopselviering.
  - Het doopsel zelf wordt telkens gevierd op de derde zondag van de maand om 14u. Eenieder uit onze gemeenschap is er ook welkom.
  - Jonge ouders en hun kinderen blijven nadien steeds welkom in de viering, in de nevendienst, op een praatje bij de koffie en op activiteiten in onze gemeenschap, ….

Als gemeenschap willen we zo graag mee bouwen aan Gods droom, een droom van een wereld.

Voor meer informatie kan je terecht bij:

  - Zr. Ann Van Steenweghen - 0472 48 02 98 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
  - Myriam en Peter Goossens-Heeremans – 0472 59 90 04 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanmelden kan je steeds via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.