Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Elke derde zondag van de maand vinden in onze gemeenschap de doopplechtigheden plaats als sluitstuk op de doopcatechese voor de ouders van jonge dopelingen. Op die zondag worden ook de dopelingen van de erop volgende maand afgekondigd.