Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

De lichtmisviering in O.L. Vrouw o/d Dijle 2017 was heel speciaal vanwege de doop van vier kinderen. Maar ook omdat de kinderen die zich op de eerste communie voorbereiden, mét de aanstaande vormelingen bij de voorbereiding hadden geholpen. Zo kwam het dat er meer dan 100 kinderen mét hun ouders en de andere kerkgangers zorgden voor een volle kerk, die met aandacht het grote feest volgden. Pastoor Jan nodigde ieder uit, en vroeg ook om de viering respectvol mee te beleven. De jeugd kwam vervolgens in een grote rij om het altaar het licht, in de vorm van waxinekaarsjes, in ontvangst nemen, om dat aan hun ouders door te geven.

In de eerste lezing werd uitgelegd wat het ‘feest van het licht’ betekent. Overdag kan de zon, ’s nachts de maan, en als beide afwezig zijn het vuur licht geven aan de mensen. Maar het echte licht is de liefde van God, die licht geeft in de duisternis en waaraan elke mens zich kan warmen. Het evangelie ging over de opdracht van de kleine Jezus in de tempel, en zijn ontmoeting met de grijsaard Simeon.

En toen kwam het grote moment voor Fiona, Tobias, Charlotte en Tristan, en hun ouders, peetouders en familie. Jan doopte deze vier kinderen naast het altaar. Het doopwater vloeide; zij werden gezalfd en mochten hun doopkaars met hulp van Zuster Ann aan de grote Paaskaars aansteken. Ouders en peetouders beloofden goed voor de kinderen te zorgen, en hen in de geest van Jezus op te voeden. Wat later werd het Onze Vader in de nieuwe versie gebeden, met een dubbele kring van kinderen en jongeren om het altaar. Op deze mooie en levendige viering volgde nog een samenzijn van de aanstaande communicanten en vormelingen. Zo werd de lichtmisviering een teken van de rijkdom die we in onze gemeenschap vinden.