Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Zondag 29 april zullen in een speciale viering om 11.30 u. een veertigtal jongeren in onze kerk gevormd worden.
Zij hebben zich sinds vorig jaar voorbereid op dit hoogtepunt.
Vormheer Deken Guy De Keersmaecker en Pastoor Jan gaan voor in de viering.
Wij wensen alle vormelingen, hun ouders en de begeleiders, die zich een vol jaar hebben ingezet, een prachtige dag toe.

“Ik ben heel zenuwachtig”, zegt Kiara, terwijl ze danst van haar ene been op haar andere. Ik geef haar voorzichtig de houder met chrisma. In de stoet van vormelingen  draagt zij het chrisma tot aan het altaar, koesterend en beschermend in haar handen, als was het een klein vogeltje. Vandaag 14 mei 2017 zal zij samen met 37 andere vormelingen met dit chrisma gezalfd worden. “Het Vormsel”, vertelt vormheer Jos Wouters, abt van de norbertijnenabdij van Averbode, “wil niet zeggen de Heilige Geest ontvangen”. Jakkes, denk ik verschrikt, dat hebben wij als catechist wel zo verteld aan de vormelingen.

DSC 8644

Op 13 mei 2017 om 11.30 u. worden 38 kinderen gevormd in onze gemeenschap.
Het zijn Rhoan Aerts, Haylie Aerts, Simon Ceuppens, Mirthe Marie Claassen, Kobe Goor, Louis Helsen, Eva Letens, Judith Vaes, Mona Aerts, Flore Debatty, Imme Donckers, Fedor Godeau, Casper Nauwelaerts, Yorben Peeters, Mathis Van Oosterwijck, Amélie Duchesne, Wout Festraets Willemen, Helena Janssens, Jana Baert, Clarisse Brusselmans, Amélie De Lange, Zoë De Pesseroy, Amélie Hoornaert, Julie Reyntiens, Kiara Terwagne, Io Vanneste, Nelle Van Rompuy, Warre Woussen, Adriana Adikti, Martha Berten, Swinthe Dauw, Alexander De Munter, Jordi Moerman, Winston Sontodimedjo, Elena Van Dijck, Romy Voet, Emilie Bollansee en  Femke Depuydt.

Vormheer is Jos Wouters, abt van de abdij van Averbode, die voorgaat met pastoor Jan.
Wij hopen op een prachtig feest, voor de vormelingen, hun ouders, en de catechisten die hen begeleid hebben!

4550a20Op zondag 7 mei 2017gingen de vormelingen, vergezeld van catechisten en ouders-begeleiders, een hele dag op tocht.
In de nevendienst van de eucharistie van 10u maakten de vormelingen kennis met de ‘catechist’ Paulus en zijn brief aan de christenen van Rome, waaruit de 1ste lezing van de vormselviering genomen is. Nadien hebben we samen de liederen uit de vormselviering gerepeteerd. Na de viering nog wat repeteren en dan in de catechesegroepjes op stap. Eerst een leuke stadszoektocht tot aan de nieuwe ijsbaan en daar samen in de berm onze picknick verorberen. Het weer was van de partij, geen spatje regen. Dan langs de Dijle op stap naar Sint-Lambertus Muizen en onderweg stil houden, nadenken in kleine groepjes rond handoplegging, zalving en geloofsbelijdenis, - de kernsymbolen van het Vormsel - met een speels element.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 24 april 2016 was het zover. 33 jongens en meisjes die zich samen met hun catechisten een heel jaar hadden voorbereid op dit moment, verzamelden om 11u15 samen met hun familie in de kerk om samen het Vormsel te vieren.

DSC 0004DSC 0058DSC 0102God heette hen welkom in Zijn huis, zo zongen we in het intredelied. Een jaar zijn we samen op stap gegaan en hebben de vormelingen gaandeweg Jezus en Zijn boodschap beter leren kennen. Net zoals de leerlingen van Jezus die op weg naar Emmaüs Jezus tegen kwamen, en zich verwonderd afvroegen hoe het toch kwam dat hun hart zo brandde toen ze zich door Hem lieten inspireren en Hem herkenden bij het breken van het brood.

Vormheer, deken Guy De Keersmaecker, gebruikte een heerlijk hedendaags beeld in zijn homilie: het beeld van een computerprogramma. Met de handoplegging en zalving van het Vormsel, zo zei hij, plaatste hij een software-programma in de computer van het leven van de vormelingen. Het software-programma van de Geest, dat de vormeling ten allen tijde, en hopelijk dikwijls kan openen, om hem/haar te helpen in het leven. Dat software-programma dringt zich niet op. Het kan ook ongeopend, niet gebruikt, op de computer blijven staan.