Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

4550b41 kopieOp 22 september 2019 begon het werkjaar voor de vormelingen met een startdag. Op zondag 10 mei 2020 was het Vormsel gepland. Maar het draaide helemaal anders uit. Door omstandigheden die iedereen kent (en omdat het woord zo dikwijls gebruikt wordt zullen we het hier niet vernoemen), werd het ganse traject van deze vormelingen verstoord en ontwricht. Catecheselessen, vieringen en nevendiensten werden geschrapt. De communicatie moest virtueel gebeuren: alles verliep via het world wide web. Chantal, de leading lady van het catechistenteam, heeft een zware taak op zich genomen en is met volle kracht de groep catechisten en vormelingen blijven trekken, zodra bleek dat de overheidsmaatregelen het kerkelijk gebeuren door de mixer haalden.

Virtuele voorbereiding

Als een echte Mozes die zijn volk door de woestijn leidde, gaf Chantal leiding aan de groep catechisten en vormelingen. Een alternatief programma werd op poten gezet met de hulp van de catechisten en zelfs helpers van buiten uit boden hun steun aan. De vormelingen zouden zelf een traject afleggen in de bubbel van hun gezin.

Met 26 waren ze. Doorheen het catechesejaar geleidelijk aan gelovig gevormd om op zondag 5 mei 2019 daadwerkelijk gevormd te worden in een indrukwekkende vormselviering, voorgegaan door Kristof Struys en onze pastoor Jan Arnalsteen.

2019OnzeVader

 

De vele gasten werden aan de kerkdeuren hartelijk verwelkomd door twee oud-vormelingen, die hen een tekstboekje toereikten. De kerk vulde zich met vele gasten, familieleden en bekenden, om de vormelingen te steunen en te schouderen op deze belangrijke dag in hun leven.
Maar wie is de belangrijkste gast vandaag?, vroeg vormheer Kristof aan de jongeren. Daar moesten ze toch even diep over nadenken. Jezus? God? Neen. Andy vond het juiste antwoord: de Goede Geest. Die zie je niet, maar hij is onmisbaar, en als hij er niet is, mis je hem. Hij is zoals de goede geest die iemand in de klas verspreidt, legt de vormheer verder uit. Zo concreet is de Geest in ons leven aanwezig. Over die Geest ging het in de brief van Paulus aan de Romeinen waar Hazel zo duidelijk en mooi een stukje uit voorlas: Houd van elkaar zoals broers en zussen van elkaar houden – laat je aanvuren door de Heilige Geest.

Zondag 29 april zullen in een speciale viering om 11.30 u. een veertigtal jongeren in onze kerk gevormd worden.
Zij hebben zich sinds vorig jaar voorbereid op dit hoogtepunt.
Vormheer Deken Guy De Keersmaecker en Pastoor Jan gaan voor in de viering.
Wij wensen alle vormelingen, hun ouders en de begeleiders, die zich een vol jaar hebben ingezet, een prachtige dag toe.

“Ik ben heel zenuwachtig”, zegt Kiara, terwijl ze danst van haar ene been op haar andere. Ik geef haar voorzichtig de houder met chrisma. In de stoet van vormelingen  draagt zij het chrisma tot aan het altaar, koesterend en beschermend in haar handen, als was het een klein vogeltje. Vandaag 14 mei 2017 zal zij samen met 37 andere vormelingen met dit chrisma gezalfd worden. “Het Vormsel”, vertelt vormheer Jos Wouters, abt van de norbertijnenabdij van Averbode, “wil niet zeggen de Heilige Geest ontvangen”. Jakkes, denk ik verschrikt, dat hebben wij als catechist wel zo verteld aan de vormelingen.

DSC 8644

Op 13 mei 2017 om 11.30 u. worden 38 kinderen gevormd in onze gemeenschap.
Het zijn Rhoan Aerts, Haylie Aerts, Simon Ceuppens, Mirthe Marie Claassen, Kobe Goor, Louis Helsen, Eva Letens, Judith Vaes, Mona Aerts, Flore Debatty, Imme Donckers, Fedor Godeau, Casper Nauwelaerts, Yorben Peeters, Mathis Van Oosterwijck, Amélie Duchesne, Wout Festraets Willemen, Helena Janssens, Jana Baert, Clarisse Brusselmans, Amélie De Lange, Zoë De Pesseroy, Amélie Hoornaert, Julie Reyntiens, Kiara Terwagne, Io Vanneste, Nelle Van Rompuy, Warre Woussen, Adriana Adikti, Martha Berten, Swinthe Dauw, Alexander De Munter, Jordi Moerman, Winston Sontodimedjo, Elena Van Dijck, Romy Voet, Emilie Bollansee en  Femke Depuydt.

Vormheer is Jos Wouters, abt van de abdij van Averbode, die voorgaat met pastoor Jan.
Wij hopen op een prachtig feest, voor de vormelingen, hun ouders, en de catechisten die hen begeleid hebben!