Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

4550b47

Op zondag 15 november 2015 kwamen 34 jongens en meisjes met ouders en broers en zussen, ter voorbereiding van hun vormsel 2016 naar de viering in de Gemeenschap van O.L. Vrouw over de Dijle. Priester Jef gaf een mooie uitleg bij de lezing over de roeping van Samuel (1 Sam. 3,2-10,19) en het evangelie van de zaaier (Mat. 13,1-9). Hij spoorde de jongeren aan een vruchtbare bodem te worden waarin bezorgdheid open bloeit voor klasgenoten, voor mensen die het moeilijk hebben, voor al diegenen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. “Laat jullie talenten bloeien als mooie bloemen en zet ze in om mee Gods droom van een wereld waar te maken. Een wereld waarin het goed is om te leven voor iedereen.”

Na de homilie verklaarde elk catechesegroepje haar wens, in de voetsporen van Jezus te willen gaan, en sprak iedere jongere zijn of haar naam uit. Ieder kreeg een veelkleurige T-shirt, teken  dat hij of zij verder op weg wil gaan. Ook de terreuraanslagen in Parijs kwamen aan bod. De jongeren drukten hun verslagenheid uit. We baden voor de slachtoffers en hun familie, en voor vreedzaam samenleven.

Na afloop van de viering werd een groepsfoto gemaakt van de vormelingen en hun catechisten.
Kristof