Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

De vormelingen van de geloofsgemeenschappen Hanswijk, Heilig Hart en Onze-Lieve-Vrouw-o/d-Dijle zijn met de staptocht aan hun laatste mijlpaal toe voor het Vormsel 2016!
Op zondag 17 april verzamelden de 33 vormelingen en hun catechisten voor de viering van 10u in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De vormelingen droegen reeds hun kleurrijk T-shirt met daarop de tekst “In goed gezelschap” en de figuur van Teofil. Teofil trok met onze jongeren een jaar op pad tijdens de voorbereiding.

 

IMG 8162IMG 8273IMG 8281IMG 8304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de viering, die reeds verwees naar de staptocht van onze vormelingen en hun catechisten, werd er een zangmoment gehouden. De liedjes uit de vormselviering werden nog eens herhaald en ingeoefend. En dan was het tijd om op stap te gaan.

Eerst kregen de vormelingen een fotozoektocht voorgeschoteld dwars door Mechelen onder begeleiding van catechisten en bereidwillige ouders. ’s Middags samen picknicken aan de Dijleoevers met een frisse wind maar gelukkig alleen een spatje regen. De momenten met zon waren heel aangenaam. Tijdens de namiddag namen de catechisten met de vormelingen de symbolen rond het Vormsel door: de Handoplegging, de Zalving en de Geloofsbelijdenis. Zo was de staptocht een catecheseles in open lucht in Gods mooie natuur

Bij aankomst aan de Sint-Lambertuskerk in Muizen waren onze vormelingen en hun begeleiders toe aan een drankje en een hapje. Bereidwillige ouders maakten lekkere cake en er was ook een stuk fruit en een drankje. Als afsluiter werden in de kerk te Muizen door de catechisten nog verschillende werkgroepjes georganiseerd rond het Emmaüs verhaal, het evangelie van de vormseldag. Een doorschuifsysteem zorgde ervoor dat elke vormeling en hun ouders aan elk werkgroepje kon deelnemen. Deze goed gevulde dag liep rond 17u ten einde.

Een hartelijke dank gaat uit naar alle deelnemers en alle medewerkers, zij droegen hun steentje bij  om deze dag te laten slagen. Een speciale dank gaat uit naar de gastgemeenschap Sint-Lambertus Muizen waar we in de kerk onze staptocht mochten afronden. En  volgende zondag komt het Vormsel eraan…