Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Zondag 29 april zullen in een speciale viering om 11.30 u. een veertigtal jongeren in onze kerk gevormd worden.
Zij hebben zich sinds vorig jaar voorbereid op dit hoogtepunt.
Vormheer Deken Guy De Keersmaecker en Pastoor Jan gaan voor in de viering.
Wij wensen alle vormelingen, hun ouders en de begeleiders, die zich een vol jaar hebben ingezet, een prachtige dag toe.