Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Met 26 waren ze. Doorheen het catechesejaar geleidelijk aan gelovig gevormd om op zondag 5 mei 2019 daadwerkelijk gevormd te worden in een indrukwekkende vormselviering, voorgegaan door Kristof Struys en onze pastoor Jan Arnalsteen.

2019OnzeVader

 

De vele gasten werden aan de kerkdeuren hartelijk verwelkomd door twee oud-vormelingen, die hen een tekstboekje toereikten. De kerk vulde zich met vele gasten, familieleden en bekenden, om de vormelingen te steunen en te schouderen op deze belangrijke dag in hun leven.
Maar wie is de belangrijkste gast vandaag?, vroeg vormheer Kristof aan de jongeren. Daar moesten ze toch even diep over nadenken. Jezus? God? Neen. Andy vond het juiste antwoord: de Goede Geest. Die zie je niet, maar hij is onmisbaar, en als hij er niet is, mis je hem. Hij is zoals de goede geest die iemand in de klas verspreidt, legt de vormheer verder uit. Zo concreet is de Geest in ons leven aanwezig. Over die Geest ging het in de brief van Paulus aan de Romeinen waar Hazel zo duidelijk en mooi een stukje uit voorlas: Houd van elkaar zoals broers en zussen van elkaar houden – laat je aanvuren door de Heilige Geest.

Het evangelie -uit Johannes 21- vertelt over de wonderbare visvangst: de leerlingen vangen veel vis, als ze Jezus’ aanwijzingen volgen. Bij de schuldbeden drukten de vormelingen spijt uit voor situaties waarin ze ‘weinig vis vangen’. En bij de offergang brachten ze hun eigen vissen aan: kleurrijke vissen waarop ze schreven wat Jezus voor hen is gaan betekenen doorheen het catechesejaar. De vissen werden opgehangen in een visnet gedrapeerd rond de glad gepolijste, granieten vis vooraan in het altaar. Was het schilderij van Rubens over de wonderbare visvangst voor die gelegenheid boven het zijaltaar gehangen?

Het altaar was verder prachtig versierd met witte en vijftig-tinten-roze bloemen. Weer een prachtcreatie van de bloemendames en de mama van Kyra onder leiding van Marie-Jeanne. 
De zalving gebeurt met chrisma, dat is olie vermengd met geurige kruiden. In zijn homilie legde vormheer Kristof het verschil uit tussen olie en water. Waarom wordt er met olie gezalfd? Olie dringt diep door en kan je niet meer uitwissen. Je moet dat maar eens uitproberen met een druppel olie op een steen. Dat begrepen de vormelingen zeer goed. Ze hadden dat immers mogen uitproberen een weekje eerder tijdens hun staptocht.

Indrukwekkend was de plechtigheid van het Vormsel.

2019 geloofsbelijdenis  2019 handoplegging
Het is nu aan jullie om je geloof uit te spreken, zei de vormheer, en de 26 vormelingen spraken unisono luid en duidelijk en met overtuiging hun geloofsbelijdenis uit voor een stille kerk die met groeiende bewogenheid luisterde naar de lange tekst.

Volgde het moment van de handoplegging: de kinderen bogen hun hoofden om dit beschermend gebaar te ontvangen onder het uitspreken van het traditionele, krachtige vormselgebed door vormheer Kristof en pastoor Jan.
2019zalvingEn tenslotte kwamen ze één voor één tot bij de Vormheer en klonk helder onder het noemen van hun naam ‘ontvang het zegel van de Heilige Geest, de Gave van God’. Om duidelijk een onuitwisbaar teken te stellen maakte de vormheer wel vier- tot vijfmaal een kruisje met chrisma op hun voorhoofd. Voorgoed zijn ze gezalfd met Gods Goede Geest.
Op het einde van de viering straalden ze, ja, ze waren enthousiast. Ze hadden het ook warm gekregen want zelfs zonder hun feestelijke vestjes, in hun kleurrijke vormselT-shirt met korte mouwen voelden ze geen kou.

De viering werd muzikaal opgeluisterd door het jongerenkoor Koraal onder leiding van Elke. Ze zongen frisse, nieuwe liedjes, die de vormelingen uit volle borst meezongen. “Ik waag de sprong om te geloven”. Ja, geloven is springen. En springen zullen ze, onze vormelingen, op weg naar een nieuwe school, op weg naar volwassenheid. Spring maar, het volle leven in, met Gods Geest onuitwisbaar diep in jullie doorgedrongen.