Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

De voormalige refuge van Grimbergen is vandaag het parochiecentrum van onze parochie Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, maar het is ook één van de minder gekende monumenten in de Mechelse binnenstad. De geschiedenis van dit gebouw gaat terug tot de 15de eeuw. De norbertijnenabdij van Grimbergen, eigenaar sinds 1426, bouwde er in de 16de-17de eeuw een nieuwe refuge. Ze diende als verblijfplaats voor reizende kloosterlingen en als verzamelpunt voor de abdijinkomsten uit de omgeving. Ook prestige speelde een belangrijke rol. Zo werd einde 18de eeuw de monumentale arduinen inkompoort (met vermelding 1777) gebouwd. Op de binnenkoer zie je vandaag twee vleugels in bak-en zandsteenstijl uit de 16de – 17de eeuw, en een vleugel uit de 19de eeuw met een neogotische kapel uit 1886 (zie foto’s). In dat jaar vormde de toenmalige eigenaar graaf de Buisseret de refuge om tot een school voor meisjes. In 1916 stichtten mevrouw de Wouters de Bouchout en de juffrouwen Dessain er de Melkdruppel, een organisatie voor zuigelingen, later overgenomen door het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn. Oudere Mechelaars kennen deze plaats nog als het “kinderheil”.

Sinds 1957 werd de refuge gebruikt door verenigingen van onze parochie. Zo was de zolder een tijd lang het welpenlokaal van de Woudlopers. En in 1958 richtte Bob Peeraer er, samen met een eerste generatie koorleden de lokalen van het Onze-Lieve-Vrouwkoor in. Vandaag repeteren er nog elke week Kolor, Koraal en Vokalis, de drie afdelingen van het koor. Ook de jeugdgroep Jamaswapi, die in 2011 50 jaar bestaat, heeft er al jaren zijn lokalen.

De refuge van Grimbergen werd op 13 december 1977 als monument beschermd. Tijdens een eerste restauratiefase in 1995 werd het poortgebouw volledig gerestaureerd. In 2008 startte de Kerkraad van Onze-Lieve-Vrouw-over-de –Dijle, die inmiddels de eigendomstitel via een erfpacht van de vzw Parochiale werken Mechelen-Zuid had overgenomen, met de tweede restauratiefase. Architect was Karel Beeck. Het ging om gevelwerken, houtconservatie, dakwerken, buitenschrijnwerk, binnenpleisterwerk en schilderwerk aan de rechtervleugel. Deze werken werden uitgevoerd door aannemer PIT uit Antwerpen. De totale kostprijs bedroeg 275.000 euro, waarvan 60 % door de Vlaamse overheid en 20 % door de provincie Antwerpen werden betaald. De overige 20 % en de meerwerken worden betaald door de parochiegemeenschap. Gelukkig waren er heel wat schenkers, die o.a. via de projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting steunden. Een oprechte dank aan iedereen voor zijn steun en bijdrage.

 

 

Main Menu