Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

P1060428

Zoals elk jaa viert de gemeenschap van O.-L.-Vrouw-over- de Dijle Kerstmis met een reeks vieringen, die met zorg en warmte werden voorbereid door velen:
- Op zondag 24 december is er om 10.00 u. de viering van de 4de zondag van de Advent: we zingen dan samen als gemeenschap, om het koor wat adem te gunnen voor de komende dagen. Wannes begeidt op het orgel en musiceert zelf met trompetist Kris Binon

- Diezelfde avond is er om 23.30 u. de kerstwake met kerstliederen door Vokalis, met aansluitend om 24.00 u. de Middernachtmis.
Het koor zingt o.a. als Intredelied:  ‘Domus dixit ad me’ en als Offerlied:  ‘Magnificat anima mea’ (C. Schönherr)   

- Op maandag 25 december vieren wij om 10.00 u. de kerstdagviering, begeleid door de drie afdelingen van het koor: de kinderen van Kolor, de jongeren van Koraal en de volwassenen van Vokalis. Er is dan ook een Kerstnevendienst voor de kinderen.
We zingen dan samen het Adeste fideles en Nu sijt wellekome. En ook het kinder- en het jongerenkoor zingen elk een kerstlied
De beide kerstvieringen worden afgesloten met ‘Joy to the world’, een mooi Brits Kerstlied.

We vergeten bij die innige vieringen onze medemensen niet. Zowel in de nachtmis als de dagmis wordt er een omhaling gehouden voor het Koraalhuis, dat onlangs is verhuisd naar het Groot Begijnhof, Hoviusstraat 1, en de nodige verhuiskosten moet opvangen. Het Koraalhuis stelt zich dagelijks open voor kansarmen uit onze stad, en kan onze steun heel goed gebruiken.

DSC 8736 kopie

 

P1060428

Zoals gebruikelijk wordt in onze gemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle veel aandacht gegeven aan verzorgde Kerstvieringen, die weer met warmte worden voorbereid door velen. Dit jaar staan de Grote Antifonen, of O- antifonen (omdat zij met de letter O beginnen) centraal bij de Koorzang. Wij hopen op een grote opkomst.

Hieronder het overzicht:

  • Op maandag 24 december is er om 23.30 u. de kerstwake en aansluitend om 24.00 u. de Middernachtmis. Een moment van samen vieren, samen zijn, samen zingen. Ons volwassenenkoor Vokalis zingt die avond drie van de zeven O- Antifonen: O sapientia, O Oriens en O Emmanuel. Een mooier uitgangspunt voor de Kerst is er bijna niet. Daarnaast brengt  het koor werken van Ola Gjeilo, Ivo Antognini en William Walton.
  • Op dinsdag 25 december vieren wij om 10.00 u. de kerstdagviering, begeleid door de drie afdelingen van het koor: de kinderen van Kolor, de jongeren van Koraal en de volwassenen van Vokalis. Er is dan ook een Kerstnevendienst voor de kinderen.

Zowel in de nachtmis als in de dagmis wordt er een omhaling gehouden die naar gewoonte bestemd is voor het Koraalhuis. Het Koraalhuis stelt zich dagelijks open voor kansarmen uit onze stad: het ontvangt mensen die eenzaam zijn, financiële problemen hebben en soms dakloos of zonder papieren zijn. Zij worden geholpen met hun problemen, en krijgen soms ook steun in de vorm van kleding en voedselpakketten.

Van harte aanbevolen!

 

DSC 8736 kopie

 

DSC 8758 kopieOp onze nieuwjaarsviering van 8 januari sprak Guido in zijn homilie over onze gemeenschap, en de uitdagingen voor 2017 en verder.
Guido vertrok van het evangelie over de openbaring van de Heer. Dat verhaal is alleen bij Matheus te vinden; het is veel soberder dan wat er in de geschiedenis allemaal bij gefantaseerd is. “Mattheus schrijft zijn evangelie voor een gemeenschap waar de meerderheid van joodse afkomst is. Maar de betekenis van Jezus kan niet beperkt blijven tot het Joodse volk. ‘Wij hebben zijn ster gezien aan de hemel’ zeggen de Wijzen en wat aan de hemel te zien is, is zichtbaar voor iedereen. Het verhaal van Jezus kan enkel blijven leven wanneer het onbevangen omgaat met de uitdagingen die zich in deze tijd aandienen. Dat is ook de kern van onze gemeenschap zoals verwoord in onze Zeven Uitgangspunten”.

Guido stipte een aantal nieuwe ontwikkelingen in onze gemeenschap aan. Zo zullen onze dopen plaatsvinden op de eerste zondag van de maand, na de viering om 11.15 uur, en soms ook in de viering.
In november mochten we de nieuwe dirigent van het koor, Jeroen Keymeulen, verwelkomen.
In de diakonie brachten we tijdens de advent € 1500 voor de actie van Welzijnszorg bijeen, en met de kerstvieringen voegden we daar € 1600 aan toe voor het Koraalhuis.

Hij dankte ook de vele vrijwilligers die in onze gemeenschap actief zijn:

JA op 25.12.2016JPGIk lees een stukje uit de krant van een paar dagen geleden.
Het aantal roepingen zit op een dieptepunt en de kerken lopen leeg. Zelfs indien Europa verder de weg van de ontchristelijking bewandelt, zal het voor de jihadisten - de mannen van I.S. - genoeg zijn. Dat meent de Franse filosoof Pascal Bruckner. In verband dus met de aanslagen, in het bijzonder de recente aanslag op de kerstmarkt in Berlijn.
"Voor de moslimextremisten zijn we nog steeds veel te christelijk", legt Bruckner uit tijdens een interview in de Franse krant Le Figaro. "Zij dromen ervan om het Westen volledig op te kuisen. Zij willen alle kathedralen, abdijen en klokkentorens weg. Elk symbool van goddeloosheid (in hun ogen dan) moet verdwijnen. Onze kerstmarkten zijn voor hen een heidense activiteit. Mensen die ze bezoeken, moeten bestraft worden."
De jihadi's vergoelijken hun aanslagen door te verwijzen naar onze christelijke wortels, terwijl wij er volgens Bruckner net alles aan doen om ons krampachtig van die wortels los te maken. Tot zover het stukje uit de krant.

Ik weet niet of het helemaal correct is. Dat van de jihadi’s wel. Dat hebben ze ondertussen bewezen. Toch nog eens uitdrukkelijk aan toevoegen, op deze dag van “vrede op aarde aan alle mensen van goede wil”, dat de grote meerderheid van onze moslimburen tot die mensen van goede wil  behoren, ook in Mechelen.

In de kerstnachtviering in O.L. Vrouw o/d Dijle in Mechelen hield Jef vander Krieken deze homilie:

P1080819 kopieHet kerstverhaal zou een heel gewoon verhaal kunnen zijn. Een vrouw  op reis die zwanger is moet plotseling bevallen en redt zich zo goed en kwaad als het gaat. Ze wordt moeder van een zoontje.
Maar het gaat over veel meer dan dat. Het wordt een verhaal dat ons wil doen nadenken. Er wordt een kind geboren ver van huis en zijn ouders zijn nergens welkom. Ze moeten halsoverkop vluchten om te ontsnappen aan de razernij van een bange koning.
We zouden kunnen zeggen: dit is maar een verhaal en in verhalen wordt alles soms dramatischer voorgesteld dan het is. Dat kan! Maar een verhaal is ook een spiegel van wat echt gebeurt. Hoogzwangere vrouwen op de vlucht, worden tegengehouden door  een muur van prikkeldraad en soldaten duwen hen ruw weg… Ergens zal een kind geboren worden, wellicht in een tentenkamp.  We kunnen er ons van afmaken door te beweren dat de beelden overdreven zijn.  En we liggen er niet wakker van.
Gaan wij dan gewoon geraken aan heel beangstigende beelden en verhalen?  Aan explosies, rook, stof, rondvliegend glas en mensen die rennen voor hun leven? Aan de dolle rit van een vrachtwagen die Kerstmarktbezoekers de dood injaagt. Aan de bommenregen op Aleppo en Mosul en de ondraaglijke ellende van kinderen die nooit iets  anders gekend hebben dan oorlog en bloedvergieten ? Zijn we niet langer in paniek bij overbevolkte, gammele bootjes die vanuit Turkije of Libië tot in het zuiden van Europa proberen te geraken … of er niet in lukken?
Is het omdat men ons wil doen geloven dat de bedelaars in onze straten door mensensmokkelaars opgetrommeld zijn dat we hen zonder scrupules durven voorbij lopen? Hoe komt het dat wij onverschillig blijven als 1 op de 7 Belgen onder de armoedegrens leven, en dat 1 op de 5 kinderen arm aan hun leven moeten beginnen?