Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

DSC 6855DSC 6860Op het feest van Driekoningen 2016 vierden wij het Nieuwe Jaar. Dat werd gemarkeerd door een bewogen homilie van Guido Knops over de toekomst van onze gemeenschap. Hij wees erop dat, zoals voor de drie wijzen, ook voor ons het uitgangspunt is ‘We laten ons inspireren door de boodschap van Jezus’. Dat kan, zoals Guido zei: “als we elkaar steunen om als christen te leven in een geseculariseerde wereld, en als mensen binnen onze gemeenschap uitdrukkelijk verantwoordelijkheid opnemen. En we zijn uitermate blij dat zovelen verschillende  taken op zich nemen”. Sprekend over de verantwoordelijkheden waarvoor we als gemeenschap staan, gaf hij aan, dat met de ziekte van Pastoor Jan en de hoge leeftijd van onze voorgangers Bob, Juliaan en Jef, de inzet van ons allen belangrijker wordt.

“Vanuit de Pastorale Ploeg en de liturgische groep hebben we sinds de voorbije zomer ervoor gekozen om in elke viering, naast een gewijde voorganger ook een toegewijde voorganger mee te laten voorgaan. Dat vraagt tijd en engagement om zich in te werken. Op deze wijze maken we de band tussen voorgangers en de gemeenschap nog hechter”.Ook wordt in onze gemeenschap hard gewerkt aan de catechese: “Twee keer in het jaar is er een catechesemoment met de ouders na de viering: zo ook op zondag 31 januari wanneer we de viering van het Licht hebben. De eerste communie zelf heeft plaats op zondag 8 mei en niet meer op Hemelvaartdag. We willen de eerste communie echt in de gemeenschap, dus in de zondagsviering,  binnen brengen”.

Guido sprak ook over de actualiteit in de wereld om ons heen, en met name over de vluchtelingen die binnenkort ook bij ons op de deur zullen kloppen. “We hebben met de drie Mechelse parochies –Catharina, Emmaüs en de Lieve-Vrouweparochie, waar wij deel van uit maken -  afgesproken dat we bij de opvang samen zullen werken, in overleg met stad, sociaal Mechelen en de Werkgroep asiel en migratie”.

Tenslotte eindigde hij met een oproep aan ons allen: “Hoe vitaler een gemeenschap, hoe meer ze draait op vrijwilligers. Vitaliteit gaat samen met betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Het is de uitdaging met iedereen die betrokken is in onze gemeenschap, in dezelfde richting te groeien; onze 7 uitgangspunten zijn de richtingwijzers”.

Dat onze gemeenschap leeft mag ook blijken uit enkele cijfers die Guido noemde. Voor de Welzijnszorg-actie werd ditmaal 1124 euro opgehaald, en in  de drie vieringen van Kerstmis brachten we maar liefst 1856 euro bijeen. Die zijn bestemd voor de vervolgde christenen in het Midden-Oosten, de vluchtelingen, en het Koraalhuis in Mechelen, met dank aan alle gulle gevers! Tijdens de viering zette het Koor weer zijn beste beentje voor: wij genoten allen van een voorschot op het 60ste jubileum dat dit jaar wordt gevierd. Op de aansluitende receptie werden wensen uitgewisseld en plannen voor het nieuwe jaar besproken.

DSC 6863DSC 6865DSC 6867DSC 6872