Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Het kerstkind moet opnieuw in en door ons geboren worden.

DSC 8736 kopie


P1080819 kopie“Laten we Jezus dan vandaag binnenlaten en hem vieren. Niet alleen als een schattige boreling. Als hij dertig jaar is komt hij moedig en sterk naar voor. Het zijn mensen rondom hem heen die ervoor gezorgd hebben dat hij kon worden wie hij werd. Hij is dan als opnieuw geboren. Zijn fel gedurfd programma bewijst het. In wat hij vertelt en doet, beginnen sukkelaars te beseffen dat hij een man is die zich niet verzoent met uitbuiting, met onderdrukking. Zijn boodschap vat hij samen in weinig woorden: ‘Hou van medemensen zoals je van jezelf houdt’. En hij vraagt ons hetzelfde te durven doen”. Die oproep deed voorganger Jef Vanderkrieken in zijn homilie in de Middernachtmis van Kerstmis 2016, waar ook heel wat jonge mensen aanwezig waren.

Jef ging voor, samen met Caroline en Mimi. Hij sprak over het gevaar van onverschilligheid bij het vele lijden in onze wereld. Het kerstkind moet opnieuw in en door ons geboren worden. Dat is begonnen in het kleine, in de ontmoeting van mens tot mens, om tenslotte grootse dingen te doen.

 

 

JA op 25.12.2016JPGPastoor Jan Arnalsteen, Zuster Ann en Guido gingen voor in de Dagmis. De kinderen waren talrijk aanwezig in de kerk, bij de nevendienst en bij het Koor. In zijn homilie sprak Jan over de christelijke wortels van onze samenleving. “Wij zijn als maatschappij gebouwd op waarden die we meedragen vanuit onze joods-christelijke oorsprong. Uiteindelijk is heel onze verzorgingsstaat daaruit voortgekomen. Het feit dat we in onze maatschappij voor elkaar zorg dragen klinkt redelijk vanzelfsprekend, maar  is dat niet. Ik heb me wel eens verwonderd dat bij een ongeval de hulpdiensten zonder meer alle gewonden verzorgen. Nooit wordt er gekeken naar afkomst of overtuiging. Hup, iedereen de ambulance in. Is dat vanzelfsprekend? Voor ons wel. En waarom? Omdat we dat in een paar duizend jaar geschiedenis geleerd hebben. Of we ons nu uitdrukkelijk gelovig noemen of niet. In het kerstverhaal worden de lijnen uitgezet. Dat Jezus als boreling in een voederbak voor de beesten werd neergelegd, dat mag al een voorafname zijn van zijn grenzeloze solidariteit met degenen die niets hebben. Dat iemand van Godswege goed nieuws komt brengen, de eerste engel van de kerstnacht is ook al zo’n teken. Jezus zelf is Gods engel, Gods boodschapper bij uitstek geworden. En dat er in de nacht gezongen wordt over “eer aan God”, ja natuurlijk, en over “vrede aan alle mensen van goede wil”,  gaat  van Betlehem tot hier in Mechelen over iedereen die tot die vrede bereid is”. 

Met kerstdag zongen de drie koren van het O.-L.-Vrouwkoor: Vokalis, dat ook de middernachtmis gezongen heeft, Koraal en Kolor, met Luc De Munter als dirigent, Ze zongen prachtige liederen, met ook gekende Kerstliederen, die de aanwezigen graag meezongen.

En zowel op het einde van de nachtmis als van de kerstdagviering werd "een zalig kerstfeest" gewenst in meerdere talen van mensen aanwezig in de viering.

In de vieringen van kerstnacht en -dag hebben we gecollecteerd voor het Koraalhuis in Mechelen, waar mensen met hun vragen en zorgen steeds terecht kunnen. We brachten meer dan 1600 euro samen, bestemd voor de noodzakelijke noodhulp die elk jaar groter wordt. Heel veel dank voor deze solidariteit.

Op zaterdag 24 december waren vrijwilligers van het O.-L.-Vrouwkoor bereid om in het Milsenhof de kerstviering mee op te luisteren o.l.v. Tinneke Van der Weyden. Voorganger in de gebedsdienst was Cecile Goemaere die de medewerking kreeg van de vrijwilligers van onze gemeenschap die er actief zijn.

Aan iederen die meewerkte aan deze mooie en inspirerende kerstvieringen bijzonder veel dank.

 

NMS 8741 kopieIMG 9413