Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

DSC 8758 kopieOp onze nieuwjaarsviering van 8 januari sprak Guido in zijn homilie over onze gemeenschap, en de uitdagingen voor 2017 en verder.
Guido vertrok van het evangelie over de openbaring van de Heer. Dat verhaal is alleen bij Matheus te vinden; het is veel soberder dan wat er in de geschiedenis allemaal bij gefantaseerd is. “Mattheus schrijft zijn evangelie voor een gemeenschap waar de meerderheid van joodse afkomst is. Maar de betekenis van Jezus kan niet beperkt blijven tot het Joodse volk. ‘Wij hebben zijn ster gezien aan de hemel’ zeggen de Wijzen en wat aan de hemel te zien is, is zichtbaar voor iedereen. Het verhaal van Jezus kan enkel blijven leven wanneer het onbevangen omgaat met de uitdagingen die zich in deze tijd aandienen. Dat is ook de kern van onze gemeenschap zoals verwoord in onze Zeven Uitgangspunten”.

Guido stipte een aantal nieuwe ontwikkelingen in onze gemeenschap aan. Zo zullen onze dopen plaatsvinden op de eerste zondag van de maand, na de viering om 11.15 uur, en soms ook in de viering.
In november mochten we de nieuwe dirigent van het koor, Jeroen Keymeulen, verwelkomen.
In de diakonie brachten we tijdens de advent € 1500 voor de actie van Welzijnszorg bijeen, en met de kerstvieringen voegden we daar € 1600 aan toe voor het Koraalhuis.

Hij dankte ook de vele vrijwilligers die in onze gemeenschap actief zijn:

“De acolieten en de lectoren zijn elke week  trouw op post. De bloemendames zorgen voor de versiering; en de kosters voor de praktische omkadering en het verloop van de viering. En we vergeten niet het praatje bij de koffie op de derde zondag van de maand, en de verslaggeving van onze activiteiten in ons parochieblad. Ook is er de groep vrijwilligers die wekelijks mensen vanuit het Milsenhof naar onze viering te gaan halen of er nadien de communie brengen. En niet te onderschatten: de zorg voor het kerkgebouw die  in de goede handen is van de Kerkfabriek en  onze beide ‘dames van de centen’, die streng maar rechtvaardig waken over onze inkomsten en uitgaven”.
Zo groeien we naar een open en onbevangen gemeenschap, die solidair met de mensen van deze tijd.

In 2018 zullen we gedenken dat onze kerk 50 jaar geleden grondig werd gerestaureerd. We vieren dan 50 jaar gemeenschap, gegroeid in de geest van het Tweede Vaticaans concilie.
Guido noemde ook het herstel van het beeld van O.L. Vrouw van 7 Weeën; daarvoor werd al € 330 opgehaald bij de collecte op 1 januari.Er zal ook gewerkt worden aan de vernieuwing van de elektriciteit in onze kerk.

“De boodschap van de Openbaring stimuleert ons een andere weg te kiezen: open en barmhartig naar elkaar en de buitenwereld; onbevangen ingaan op de nieuwe uitdagingen van deze tijd”.

DSC 8761 kopie