Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

DSC04372kopieWe luisterden naar het geboorteverhaal van Jezus zoals Lucas dat op- schreef. Hij brengt ons het toen al klassieke kerstverhaal. Maria en Jozef vinden na hun lange tocht naar Betlehem geen plaats in het gastenverblijf (vroeger noemden we dat ‘een herberg’) en legden het pasgeboren zoontje in een voederbak (vroeger was dat ‘een kribbe’). Dat verhaal is aangrijpend en doet ons  naar het verleden kijken.

Maar als Lucas zijn evangelie schrijft dan zijn we al zestig jaar later; dan moeten de eerste christenen vooruit kijken. Zelf zijn zij niet altijd trouwe volgelingen van Jezus geworden. Maar ook de hartstochtelijke verkondiging van zijn boodschap, van wat hij gezegd en gedaan had, heeft niet overal succes, valt niet bij iedereen in goede aarde. En de verschrikkelijke vervolgingen van christenen zijn angstaanjagend.

En dan stelt Lucas zich een vraag: Hoe komt het toch dat er voor Jezus geen plaats is in het leven van zoveel mensen, in hun samenleven, in ‘de herberg van het leven’? Die Jezus was toch al weldoende rondgetrokken zonder te jagen op eer en promotie. Hij had buitengewone, hartelijke omgang gehad met mensen op de dool, ook met wie wat op zijn kerfstok had. Diegenen die in fout waren had hij niet uitgekafferd of veroordeeld. Hij had ze een nieuwe, klare kijk bijgebracht op wat zinvol leven kon zijn. Van hem was een oproep uitgegaan om herder te zijn voor elkaar, het zwarte schaap op te vangen en het verloren schaap te gaan zoeken. Zijn God was niet langer een strenge rechter maar een uitdagende stem die opriep partij te kiezen voor wie het moeilijk had en hij had dat allemaal gedaan zonder daarbij de anderen te vergeten, zij die goed in hun vel zaten, die meer welvarend waren. Hij had het niet opgegeven als het moeilijk werd, was niet gevlucht toen hij onterecht in opspraak was gekomen. Hij was na zijn dood  mensen blijven inspireren als een Levende.

4550b01De bewoners van het Milsenhof vierden Kerstmis op donderdag 24 december. Voorganger Cecile Goemaere leidde een sfeervolle gebedsdienst die opgeluisterd werd door een dertigtal zangers van het O.L.Vrouwkoor o.l.v. Kristel Verpoten. De vrijwilligers die elke maand, meestal op de eerste vrijdag, de gebedsdienst organiseren in het Milsenhof, waren blij dat zoveel bewoners en familieleden de dienst bijwoonden. Voor de gemeenschap van O.L.Vrouw over de Dijle maken die bewoners deel uit van de grote groep gelovigen die elke week , en zeker met de Kerst, de vieringen in de kerk bijwonen. Tijdens de korte homilie sprak Cecile de hoop uit dat de warmte van het Kindje zou doorgegeven worden aan iedereen, zeker nu we, ook dicht bij ons, ervaren hoe moeilijk het leven voor velen is.
Frans; foto Wim Vermost

 

 

 

Kerstmis 25 12 2015kopie

“Laten wij in het spoor van de herders van hier vertrekken. Kom, laten wij gaan kijken. Zou het kunnen dat God deze nacht bij ons aanklopt? Laten wij in beweging komen om zelf hartelijke, vredelievende herders te worden”. Dat was de oproep die voorganger Jef Vanderkrieken deed in de Nachtmis van Kerstmis 2015, in een volle, meelevende en meezingende kerk van O.L. Vrouw o/d Dijle in Mechelen. Jef wees erop dat de schrijver van het Lucas-evangelie zestig jaar nà de geboorte vooruit wilde kijken, opdat  zijn lezers zich zouden openstellen voor de kwetsbare medemens.

Juliaan Vandekerkhove, Mimi en Mirjam gingen voor in de Dagmis.

Op zondag 3 januari 2016, tevens het feest van Epifanie of Driekoningen, vieren we in onze geloofsgemeenschap het nieuwe jaar. Guido zal tijdens de viering namens de Pastorale ploeg terugblikken op het voorbije jaar, en spreken over onze verwachtingen voor het nieuwe jaar. Zoals steeds zal het Koor o.l.v. Kristel Verpoten, samen met organist Wannes Vanderhoeven, de nieuwjaarsviering feestelijk opluisteren. En na de viering is iedereen uitgenodigd voor een receptie in de kerk, waarbij  we elkaar persoonlijk alle goeds kunnen wensen voor het nieuwe jaar. Wij rekenen graag op uw komst! De redactie wenst u alvast een gezegend en gelukkig 2016 toe.