Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Pasen was laat dit jaar. De lente was overal in volle gang, en op Palmzondag was het zelfs terrasjesweer. In de Goede Week 2017 daalde de temperatuur buiten, maar vonden we warmte bij de vieringen in onze kerk van O.L. Vrouw o/d Dijle. Alles werkte mee om er diep doorleefde momenten van te maken. Onze liturgiegroep had gezorgd voor beklijvende teksten.  De voorgangers Jef en Jan belichtten vaak nieuwe kanten van het Passieverhaal en de Verrijzenis. Dirigent Jeroen Keymeulen leidde ons Koor met  verve naar muzikale toppen,met steun van organist Wannes Vanderhoeven. En veel mensen uit onze gemeenschap deden actief mee, aanzittend bij het avondmaal op Witte Donderdag, getuigend onder de kruisen van Goede Vrijdag, als acoliet of lector, of  -wat minder in het zicht maar niet minder belangrijk- als koster, lid van de Arkgroep (kindernevendienst), bloemendame of verzorger van de koffie op Paaszondag. Ook een bijzonder dank aan Johan voor deze mooie foto's.

DSC 9185

Witte Donderdag: geschaard om het Avondmaal
De viering op de avond van Witte Donderdag was geënt op de Pesachviering, die Jezus op zijn ‘Laatste Avondmaal’ hield met de apostelen. Twaalf leden van onze gemeenschap zaten met pastoor Jan aan de tafel, waarop de symbolen lagen van het joodse Pesachfeest. Naast het ongedesemde brood, de matse, en het lamsbeen, ook het bittere kruid, de mierikswortel, het ei, teken van leven, en de charoset, het ‘metselwerk’ van rozijnen en honing dat herinnert aan de klei waarvan de Joden in Egypte stenen moesten bakken.

Pol las de lezing uit het boek Exodus, waarin staat hoe de Joden hun deurposten met bloed van een pas geslacht lam moeten bestrijken opdat  God  aan hun huis voorbij zou gaan. Jan legde uit dat voor ons Christus het Paaslam is, het Lam Gods dat voor ons wordt geofferd. Marita las de lezing uit de brief van Paulus aan de Korintiërs over de instelling van de Eucharistie, en Jan besloot de avondviering met het begin van het Passieverhaal, het gebed van Jezus in de Hof van Olijven.

DSC 9169DSC 9166DSC 9170DSC 9164

Goede Vrijdag onder de kruisen van vandaag
Op deze dag ging Jef voor en lazen Caroline en David om beurten het Passieverhaal van Johannes voor. Het Koor zong samen met ons erbij horende kerkliederen. Naast het kruis van Jezus zijn er de kruisen die ook vandaag getorst worden. Jef vertelde over de ouders van ‘kleine Kadee’, een gehandicapt jongetje. Hij las de brief voor die zijn moeder hem op zijn negende verjaardag schreef: “Er zijn dagen dat het me snijdt als een scherp mes. Maar ik ben zo blij dat je er nog bent”. Myriam sprak over het kruis dat vereenzaamde ouderen en zieken dragen. Dirk getuigde over de vaak verborgen kinderarmoede. Het vierde kruis van vandaag is de honger in Afrika, waarover Marie-Paule sprak. Vervolgens werden bloemen gelegd aan de voet van de vier op de altaartrappen opgestelde kruisen.

DSC 9171DSC 9175DSC 9177DSC 9180DSC 9181DSC 9182


Paaswake: het Licht van Christus
De Paaswake, die dit jaar vanwege dat late Pasen begon in de avondschemering, werd een intense viering van het Licht van de verrezen Christus. Willem las, in eigentijdse vorm, het scheppingsverhaal. Jef zegende het vuur waarmee de Paaskaars werd aangestoken In zijn homilie sprak hij over het vele onrecht in de wereld, en wat de verrijzenis in dit opzicht voor ons betekent: “Pasen wil ons uitnodigen op te staan uit wat van ons minder goede mensen maakt, wil ons er aan herinneren dat ook wij moeten opstaan. Elke daad van verzet tegen wat onrechtvaardig is kan een klein lichtje doen branden, een opflakkering van hoop zijn. Pasen roept ons op om niet beschaamd te zijn als we maar kleine stappen zetten”. Het was een intense viering. Een echt moment van ‘samen waken’.  

P1020746P1020748