Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Wij willen ons bezinnen over de tekortkomingen in ons leven en hoe wij een nieuwe start in ons leven kunnen nemen.  Zich bekeren, omkeren is een stap zetten die de kringloop van het kwade doorbreekt.  Een stap van weer aansluiting vinden bij de gemeenschap van  bevrijde mensen.  Deze stappen van solidariteit, van vergeving krijgen en vergeving schenken worden onderstreept en voltooid in het gebaar van je handen te leggen in de handen van de priester.
Ook de vormelingen 2018 nemen deel aan deze verzoeningsviering.
We zijn allen uitgenodigd om er donderdag 22 maart om 19 uur samen aan deel te nemen, op weg naar Pasen.