Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Van Palmzondag tot Paaszondag: de Goede Week is in onze kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle in Mechelen, zoals elders, een week die met overgave en een grote inzet van velen wordt gevierd. Onze gemeenschap is rijk aan vrijwilligers, en dat blijkt vooral in deze tijd. Al vóór Palmzondag hielden wij op dinsdag de verzoeningsviering samen met de vormelingen 2018 die ons met onbezwaard gemoed de Goede Week liet beginnen.

DSC 0414DSC 0606DSC 0482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Palmzondag herdachten wij de intocht van Jezus in Jeruzalem; net als toen brachten we palmtakken aan, teken van hulde en vreugde. De kinderen van de nevendienst kwamen bij het begin van de viering met manden vol palm de kerk binnen; zij werden gezegend door Leo De Weerdt. We waren heel blij zoveel palm bij elkaar te hebben; zelfs speciaal van aan de kust naar Mechelen gebracht.
In deze hebben we ons bezonnen bij enkele fragmenten uit het lijdensverhaal van Jezus:

echte liefde houdt in dat we ook  bereid zijn het lijden van een ander mee te dragen en ook ‘ons kruis’ te dragen. ‘Is mijn keuze om mij in mijn leven te laten leiden door de Liefde sterk genoeg om het ‘kruisigende’ ervan te aanvaarden?’ Jezus heeft geen verklaring gegeven waarom er ziekte en lijden bestaan. Hij heeft die vraag altijd praktisch beantwoord door de lijdende mens nabij te zijn en door op te komen voor gerechtigheid. Die handelwijze bracht Hem op het kruis.

Op Witte Donderdag schaarden zich twaalf parochianen met pastoor Jan om de tafel die, zoals bij het Laatste Avondmaal, was gedekt met de symbolen van het Joodse Pesach: het lamsbot, het bittere kruid, matzes, het ei en charoset, een mengsel van deeg en rozijnen dat het metselwerk verbeeldde dat de Joden als slavendienst moesten verrichten voor de Egyptenaren. Jan las de oudste instellingswoorden volgens de Paulusbrief, en wij zongen met het door Elke gedirigeerde koor o.a. het mooie lied over Gethsemane.

DSC 0419DSC 0430DSC 0461

Op de herdenking van Goede Vrijdag, voorgegaan door Mimi en Cécile, brachten Caroline en David op het hoogaltaar het Lijdensverhaal van Johannes. Vier vrouwen getuigden aan de voet van de opgestelde kruisen: Mirjam sprak over haar recente ziekenhuisopname; Maries getuigde over mensen in armoede hier bij ons; Marita schetste de verschrikkingen in door burgeroorlogen verscheurde landen; en Myriam reflecteerde bij oordelen en veroordelen.  Onder leiding van Sofie Bauwens zong ons koor tijdens het Lijdensverhaal enkele prachtige koralen uit de Johannespassie van J.S. Bach.

De Paaswake werd ingezet met het ontsteken van het Paasvuur, waaraan ditmaal vijf paaskaarsen werden ontstoken, van onze vijf geloofsgemeenschappen Battel, Heffen, Leest, Muizen en de eigen ‘over de Dijle’. Guido zong driemaal het ‘Licht van Christus’, en de kerk vulde zich met de lichten die wij allen van die Paaskaarsen betrokken. Martine en  Willem brachten het scheppingsverhaal. Pastoor Jan, die samen met Lieve en Guido voorging, zegende vervolgens het water, en ons allen. In zijn preek sprak hij over het mysterie van dood en leven, aan de hand van het jongentje dat een oude man naast een graf aanzag voor een opgestane, en wenste hij ons allen toe dat we de verrezen Christus zouden uitdragen. Hij is ons immers vooruitgegaan naar Galilea: dat wil zeggen, dat wij hem onder ons zullen vinden.

DSC 0597DSC 0608DSC 0609


Op Paaszondag vierden wij tenslotte, begeleid door organist Wannes en dirigent Sander Le Roy die Jeroen verving met een zestigkoppig Koor, de opgestane Christus. Het altaar was prachtig versierd met lentebloemen en takken. Zeventig kinderen maakten mooie Paaseitjes voor ons in de nevendienst, en zongen later met ons het Onze Vader. Zeven acolieten, van heel jong naar wat minder jong, zorgden met Jan, Zuster Ann en Mimi, voor een intense viering in een volle kerk.
Zoals de traditie het wil sloot het koor onder leiding van Sander met een perfect gezongen Halleluja van Händel deze liturgisch rijke week af. Met grote vreugde konden wij elkaar een Zalig Paasfeest toewensen. En pastoor Jan sloot op zijn eigen spitante wijze af met een schitterend 1april verhaal, wat hem een spontaan applaus opleverde.

DSC 0479DSC 0490DSC 0491

Dank aan de velen die mee zorgden voor deze geslaagde vieringen, de liturgische groep, de bloemendames, het koor, de acolieten, de voorgang(st)ers, de kosterploeg en onze schoonmaakster! Dank aann Johan en Peter voor de foto's.