Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

In deze Coronatijd zijn we verbonden met de Mechelse parochies om samen de Goede Week te beleven die we inzetten met de viering van Palmzondag op 5 april 2020, zoals steeds uit de kerk van de Jezuieten, die we hier kunnen volgen.

Voorganger is pater Frans Mistiaen sj. De lectoren zijn Martine De Raedemaecker, Fernand Verreth en Chris Velghe. Luc De Munter is cantor en Rommy Casteels organist. De opname is in handen van Philip Debruyne sj., Geert De Deken, Frans Verheyden en Werner Jacquet.

 

Deze week speelt Wannes Vanderhoeven vanuit zijn huisstudio een kleine improvisatie op een gregoriaans thema, én van de mooiste liederen uit het gregoriaans is het "Pueri Hebraeorum" voor Palmzondag: 

 

"Pueri Hebraeorum, 

portantes ramos olivarum, 

obviaverunt Domino, 

clamantes et dicentes: 

Hosanna in excelsis." 

"De kinderen van de Joden, 

Olijftakken dragend, 

Gingen de Heer tegemoet, 

Roepend en zeggend: 

'Hosanna in den hoge!' (vertaling Lau Kanen) 

De improvisatie is een miniatuur, helemaal in de stijl zoals ik het zou laten klinken in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle..."  

 

En Jeroen Keymeulen, dirigent van Vokalis/ Onze-Lieve-Vrouwkoor heeft een mooi werkje voor de viering van Palmzondag, als soort van offerandelied, gekozen.

Het gaat over “And every stone shall cry” van de Britse componist Bob Chilcott.

Dit schrijnend en beschouwend lied is een toonzetting van een poëtische tekst door Richard Wilbur, geïnspireerd op het Lukas Evangelie. Het gedicht vertelt niet alleen over de geboorte van Christus, maar ook over zijn dood. De contrasterende en bitterzoete emoties van de tekst werden perfect muzikaal vertaald in een weemoedige melodie, die als rode draad door het stuk loopt.