Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

In deze Coronatijd zijn we verbonden met de Mechelse parochies om samen de Goede Week te beleven, die we verder zetten met de viering van Witte Donderdag op 9 april 2020, zoals steeds uit de kerk van de Jezuïeten, die we hier kunnen volgen.

Voorganger is pater Leo Deweerdt sj. We danken alle mensen die mee gewerkt hebben vooraf en tijdens de opname om deze viering mogelijk te maken.

 

 Wannes Vanderhoeven brengt ons een orgelmeditatie voor Witte Donderdag

"Ubi caritas et amor, Deus ibi est"; "Waar vriendschap is en liefde, daar is God".

Het eenvoudige maar meesterlijke "Ubi Caritas" van Maurice Duruflé wordt gezongen door het koor Helicon, omlijst met orgelimprovisatie.* 

*Deze opname kwam integraal tot stand in de studio van Wannes Vanderhoeven. De basis is een CD-opname van Helicon uit 2006 die in een digitale montage werd samengebracht met de orgelopnames. Geen praktijken in strijd met de coronamaatregelen dus...

En Jeroen Keymeulen, dirigent van Vokalis/ Onze-Lieve-Vrouwkoor koos voor de viering van Witte Donderdag, Nunc Dimittis (lofzang van Simeon, Lucas-evangelie) van de Britse componist Paul Smith, de man achter het bekende ensemble VOCES8. 

Jeroen Keymeulen koos dit muziekstuk uit om het te zingen met Vokalis.

Vertaling van de tekst:

Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals u heeft beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die u bewerkt heeft ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.